Rada nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Radosław Barszcz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Paradowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Mariusz Każuch

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Pełka

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Topolski

Członek Rady Nadzorczej

Cezariusz Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

Marek Niedużak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Węgrzyn

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Berger

Członek Rady Nadzorczej