Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP

Od ponad dwóch dekad swojej działalności strefy skutecznie zachęcają do inwestowania polskie i zagraniczne firmy.

Według dziennika "Rzeczpospolita" zarządzane przez ARP S.A. strefy EURO-PARK MIELEC i EURO-PARK WISŁOSAN uplasowały się w 2015 r. w czołówce rankingu podsumowującego efektywność polskich specjalnych stref ekonomicznych.

Pod względem pozyskania nowych inwestycji strefa mielecka zajęła 1., a tarnobrzeska – 5. miejsce.

W 2016 roku Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zarządzane przez ARP odnotowały wzrost liczby zezwoleń udzielonych przedsiębiorcom na uruchomienie nowych projektów, wydając łącznie 64 zezwolenia, z czego 75% dla polskich firm.

Agencja Rozwoju Przemysłu, jako zarządzający SSE EURO-PARK MIELEC, udzieliła w niej 40 zezwoleń, w tym 32 polskim inwestorom. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje szacowane na 760 mln zł i utworzenie co najmniej 970 nowych miejsc pracy. W TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w 2016 roku ARP wydała 24 nowe zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie (w tym 16 dla polskich firm), które przełożą się na 1,78 mld zł inwestycji i 1 498 nowych miejsc pracy.


STREFY W LICZBACHEURO-PARK MIELECEURO-PARK WISŁOSAN
Wartość zrealizowanych inwestycji od początku działalności 9,0 mld PLN8,5 mld PLN
Liczba wydanych zezwoleń - ogółem od początku działalności 370329 
Łączna liczba miejsc pracy na terenie strefy Ponad 30 tys. Ponad 30 tys.
Liczba wydanych zezwoleń w 2016 r.4024
Deklarowane nowe miejsca pracy w 2016 r. wg zezwoleń0,9 tys.1,5 tys.
Nakłady finansowe zadeklarowane w 2016 r. przez inwestorów, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w strefie.760 mln PLN1 780 mln PLN
Liczba województw, w których znajdują się tereny inwestycyjne objęte strefą56
Liczba podstref3322
Obszar strefy1 724 ha1 868 ha