Specjalne strefy ekonomiczne zarządzane przez ARP

Od ponad dwóch dekad swojej działalności strefy skutecznie zachęcają do inwestowania polskie i zagraniczne firmy.

W 2017 roku Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zarządzane przez ARP odnotowały wzrost liczby zezwoleń udzielonych przedsiębiorcom na uruchomienie nowych projektów, wydając łącznie 71 zezwoleń, z czego niemal 70% dla polskich firm.

Agencja Rozwoju Przemysłu, jako zarządzający SSE EURO-PARK MIELEC, udzieliła w niej 47 zezwoleń, w tym 30 polskim inwestorom. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje szacowane na 1,32 mld zł i utworzenie co najmniej 1 370 nowych miejsc pracy. W TSSE EURO-PARK WISŁOSAN w 2017 roku ARP wydała 24 nowe zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie (w tym 19 dla polskich firm), które przełożą się na 4,17 mld zł inwestycji i 2 171 nowych miejsc pracy.


STREFY W LICZBACHEURO-PARK MIELECEURO-PARK WISŁOSAN
Wartość zrealizowanych inwestycji od początku działalności 10,0 mld PLN9,5 mld PLN
Liczba wydanych zezwoleń - ogółem od początku działalności 417353 
Łączna liczba miejsc pracy na terenie strefy Ponad 30 tys. Ponad 30 tys.
Liczba wydanych zezwoleń w 2017 r.4724
Deklarowane nowe miejsca pracy w 2017 r. wg zezwoleń1,4 tys.2,2 tys.
Nakłady finansowe zadeklarowane w 2017 r. przez inwestorów, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w strefie.1,32 mld PLN4,17 mld PLN
Liczba województw, w których znajdują się tereny inwestycyjne objęte strefą56
Liczba podstref3322
Obszar strefy1 724 ha1 868 ha