ARP S.A. wsparła rozwój gdańskiej infrastruktury przeładunkowej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła spółce Port Gdański Eksploatacja S.A. pożyczki w wysokości 17 milionów złotych. Spółka wykorzysta środki na zakup nowego żurawia do przeładunków.

Udzielone finansowanie to efekt działania Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni, które ARP S.A. uruchomiła w maju 2019 roku.

Nasza propozycja finansowania dla firm spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Od momentu otwarcia Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni, które swoim zasięgiem działania obejmuje obszar województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i częściowo warmińsko-mazurskiego, w tym regionie wsparliśmy finansowaniem pożyczkowym kilkadziesiąt firm. Jedną z nich jest Port Gdański Eksploatacja, z którym właśnie została sfinalizowana umowa pożyczki inwestycyjnej. Cieszę się, że możemy finansować ten ważny dla spółki projekt, który pozwoli na zrealizowanie kluczowej inwestycji w sprzęt przeładunkowy – podkreśla Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP S.A.

PGE to największy uniwersalny operator przeładunkowy, działający na nabrzeżach wewnętrznej części Portu Gdańsk i czwarty pod względem przeładunków operator na całym obszarze portu. Na rzecz gestorów ładunków, zajmuje się realizacją usług przeładunkowych w relacji morskiej, oraz usługami składowania towarów dostarczanych do portu statkami, koleją i ciężarówkami. Dysponuje 8 nabrzeżami usytuowanymi wzdłuż Ujścia Martwej Wisły. Posiada dogodny dojazd do autostrady A1, oraz dróg S7 i S6, a dwie stacje kolejowe umożliwiają sprawny przeładunek towarów również w relacji kolejowej.

Historia spółki sięga początku lat 90. XX wieku. Spółka Port Gdański Eksploatacja SA została utworzona w 1991 roku w wyniku przekształceń własnościowych Morskiego Portu Handlowego. Aktualnie jej 100% udziałowcem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

- Żuraw zakupiony w ramach realizacji kilkuletniej strategii inwestycyjnej spółki pozwoli doposażyć w sprzęt konkretne nabrzeża, podnosząc ich wydajność przeładunkową, a także wpłynie na przygotowanie adekwatnych do potrzeb powierzchni magazynowo – składowych. Dźwig ten docelowo będzie operować w rejonie Basenu Górniczego i odpowiadać za przeładunki koksu, węgla i złomu. Pożyczka na jego finansowanie to jest kolejnym przykładem aktywnej działalności COP w Gdyni oraz umiejętności odpowiedzi na potrzeby naszych klientów – mówi Joanna Kwitowska-Zawadzka, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP S.A w Gdyni.

– Nasze działania inwestycyjne w infrastrukturę bez wątpienia stanowią kolejny krok do budowy konkurencyjności PGE S.A. Jesteśmy w stanie konkurować technologicznie z innymi operatorami. Zakup żurawia pozwoli mi.in. zwolnić nabrzeże na kilkanaście dni w miesiącu, dzięki czemu będziemy mieć potencjał do zakontraktowania dodatkowych jednostek mówi Radosław Stojek, prezes Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A.

ARP S.A. wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. W okresie ostatnich dwóch lat, otwierając się na sektor MŚP, uruchomiła Centra Obsługi Przedsiębiorców (COP) w 7 miastach na terenie całej Polski – w Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie, Białymstoku i Warszawie.

Głównym zadaniem Centrów Obsługi Przedsiębiorców jest wsparcie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a podstawowym obszarem funkcjonowania jest oferta pożyczkowa. Są to pożyczki inwestycyjne, obrotowe oraz w ostatnim okresie płynnościowe w ramach tarczy antykryzysowej (https://www.arp-tarcza.pl/). Możliwe też jest skorzystanie z pożyczek restrukturyzacyjnych.

Drugi filar działania Centrów stanowi oferta leasingowa. ARP S.A. udostępnia przedsiębiorcom specjalistyczne wyposażenie, maszyny i urządzenia, czyli przedmioty, które instytucje bankowe i te z nimi powiązane zaliczają do problematycznych oraz trudnych do uzyskania w leasingu.

Trzeci obszar, to działalność proeksportowa, prowadzona przez International Desk. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani eksportem swoich towarów znajdą w COP informacje na temat instrumentów wspierających eksport, które są aktualnie dostępne w ramach kompetencji Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.