Aktualności

 • Nowe zezwolenia w mieleckiej strefie

  Nowe zezwolenia w mieleckiej strefie

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wydała kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Na terenie podstrefy Trzebownisko zainwestuje ML SYSTEM S.A. – producent inno…
 • ARP i TF Silesia bliżej zakupu koksowni Victoria

  ARP i TF Silesia bliżej zakupu koksowni Victoria

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspólnie z Towarzystwem Finansowym „Silesia" Sp. z o.o. i Jastrzębską Spółką Węglową S.A. podpisała porozumienie dotyczące "Kluczowych Warunków" do Umowy Inwestycyjnej Wałbrzyskich Zakładów…
 • ARP informuje

  ARP informuje

  W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o właścicielskim zaangażowaniu Agencji Rozwoju Przemysłu w fundusz MARS informujemy, że od czerwca 2014 roku ARP S.A. nie posiada certyfikatów funduszu MARS, co oznacz…
 • ARP włącza się w budowę kultury innowacyjności

  ARP włącza się w budowę kultury innowacyjności

  – Innowacje i rozwój technologii są warunkami niezbędnymi dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na duży poziom niepewności towarzyszący procesom innowacyjnym konieczne jest aktywne wsparcie ze strony pańs…
 • ARP: finansowe wsparcie motywacją dla rozwoju firm

  ARP: finansowe wsparcie motywacją dla rozwoju firm

  -  Udzielając wsparcia  firmom  koncentrujemy się nie tylko na działaniach optymalizujących koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim na weryfikacji oferty produktowej, poszukiwaniu nowy…
 • ARP: czas wykorzystać potencjał polskich innowacji

  ARP: czas wykorzystać potencjał polskich innowacji

   – W ARP staramy się wykorzystać możliwości innowacyjne małych firm, tak, by zaspokajały potrzeby dużych przedsiębiorstw, które dysponują kapitałem. Przykładem są „Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów", stworzone …