Aktualności

 • Wyniki finansowe ARP S.A. za 2015 r.

  Wyniki finansowe ARP S.A. za 2015 r.

  Agencja Rozwoju Przemysłu w 2015 r. wypracowała prawie 362 mln zł zysku netto. Istotny wpływ na wynik finansowy miało zaangażowanie ARP S.A. w proces restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ARP S.A. n…
 • Zmiany w Zarządzie ARP S.A.

  Zmiany w Zarządzie ARP S.A.

  Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podczas posiedzenia 29 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu ARP S.A. odwołując Aleksandrę Magaczewską oraz Patrycję Zielińską z funkcji wiceprezesów Zarządu ARP S.A.…
 • Kieleckie kopalnie wznowiły wydobycie

  Kieleckie kopalnie wznowiły wydobycie

  Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., (dawne KKSM) wznowiły wydobycie kruszyw w kopalniach w Jaźwicy, Laskowej, Winnej i Nieświnie. Jest to ważny etap dla rozwoju firmy m.in. ze względu na podjęte zobo…
 • ARP Venture nie zwalnia tempa - kolejna inwestycja

  ARP Venture nie zwalnia tempa - kolejna inwestycja

  - ARP Venture zainwestuje 12 mln zł w polską spółkę SKB Drive Tech S.A., producenta innowacyjnych systemów napędowych dla sektora transportu publicznego, specjalistycznego kołowego, przemysłu ciężkiego i wydobywczego ora…
 • Instytucje finansowe wspierają rozwój Nauty

  Instytucje finansowe wspierają rozwój Nauty

  Stocznia Remontowa Nauta S.A. podpisała z PKO Bankiem Polskim S.A., ARP S.A. oraz z ING BSK. S.A. umowy kredytowe o łącznej wartości 160 mln PLN. Zawarcie umów i uruchomienie finansowania w nowej zoptymalizowanej struktu…
 • ARP kupiła Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

  ARP kupiła Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., kupiła od Syndyka majątek składający się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych w upadłości likwidacyjnej. Oznacza to kontynuację działalności jedn…
 • ARP: priorytetem innowacyjność

  ARP: priorytetem innowacyjność

  - W 2015 roku ARP S.A. przeznaczyła 120 mln zł na wsparcie innowacyjności w dużych przedsiębiorstwach i ponad 60 mln zł na perspektywiczne projekty w małych i średnich firmach. Chcemy, aby środki na ten cel były w kolejn…
 • Rozbudowa przedsiębiorstw w SSE EURO-PARK MIELEC

  Rozbudowa przedsiębiorstw w SSE EURO-PARK MIELEC

  Sierosławski Group i Bodycote, spółki od kilku lat prowadzące działalność w mieleckiej specjalnej strefie ekonomicznej, zainwestują 27,5 ml zł w nowe zakłady produkcyjne. Znajdzie w nich zatrudnienie 35 osób.…