Aktualności

 • Współpraca z EIT+ w ramach Ekosystemu ARP

  Współpraca z EIT+ w ramach Ekosystemu ARP

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały ramową umowę o współpracy. – Dzięki tej umowie EIT+, ze swoim potencjałem badawczo-rozwojowym staje się częścią szeroko rozumianego Ekosyste…
 • Okrągły Stół Energetyczny w ARP

  Okrągły Stół Energetyczny w ARP

  - Dzisiejsze spotkanie inauguruje polsko-amerykańską współpracę w zakresie rynków energetycznych. Jest to doskonała okazja do nawiązania relacji handlowych i gospodarczych pomiędzy obecnymi tu przedstawicielami firm. Cie…
 • ARP ma komplementarną ofertę finansowania rozwoju innowacji

  ARP ma komplementarną ofertę finansowania rozwoju innowacji

  - Powołaliśmy spółkę ARP Venture, stworzyliśmy Platformę Transferu Technologii. Współpracujemy ze spółkami Skarbu Państwa, NCBiR i innymi instytucjami. Wszystkie te mechanizmy funkcjonują w ramach Ekosystemu ARP wspieraj…
 • PKP CARGO poszuka z ARP innowacyjnych rozwiązań biznesowych

  PKP CARGO poszuka z ARP innowacyjnych rozwiązań biznesowych

  PKP CARGO we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu poprawi innowacyjność swojego biznesu. Oba podmioty podpisały 6 października list intencyjny o wspólnym działaniu w ramach należącej do ARP Platformy Transferu Tec…
 • Drony w orbicie ARP Venture

  Drony w orbicie ARP Venture

  ARP Venture obejmuje status obserwatora w FlyTech UAV Sp. z o.o., spółce związanej z produkcją dronów – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes ARP S.A. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.…
 • Stanowisko ARP dotyczące negocjacji z HAWE

  Stanowisko ARP dotyczące negocjacji z HAWE

  Cieszymy się, że kluczowe warunki porozumienia zostały uzgodnione. To daje realną szansę zawarcia porozumienia restrukturyzacyjnego, do którego konsekwentnie dąży ARP S.A. Liczymy, że uzgodnione warunki zostaną dotrzyman…
 • ARP o nowych perspektywach finansowania UE

  ARP o nowych perspektywach finansowania UE

  ARP ubiega się o pozyskanie 500 mln złotych z funduszy unijnych. Zamierzamy je wykorzystać na bezzwrotne finansowanie zakupu przez przedsiębiorców m.in. patentów, czy wiedzy technicznej, w ramach Platformy Transferu Tech…