Wsparcie dla kosmicznych start-upów

Gazeta Polska codziennie     6.3.2019          Strona: 9         Autor: Andrzej Ratajczyk

Trzy konsorcja regionalne pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisały porozumienie, którego celem jest utworzenie Inkubatora Biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej.

European Space Agency Business Incubation Centers (ESA BIC) to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) sieć centrów inkubacji biznesowej. Jej celem jest wspieranie start-upów, które wykorzystują technologie kosmiczne. Polskie konsorcjum tworzą cztery instytucje: ARP, spółka Blue Dot Solutions - lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej - lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa-Łódź-Wrocław, a także Województwo Podkarpackie - lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów.

- Utworzenie w Polsce centrum inkubacji biznesowej ESA jest ważnym krokiem w kierunku tworzenia faktycznych mechanizmów wspierających sektor wysokich technologii związanych z branżą kosmiczną. Polacy mają gen innowacji, mamy w kraju wybitnych naukowców, programistów i inżynierów, którzy ze wsparciem biznesowym mogą wiele zrobić dla rozwoju tej gałęzi przemysłu - powiedziała po podpisaniu porozumienia Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Według Dariusza Śliwowskiego, wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, dzięki porozumieniu udało się stworzyć jedną wielką organizację, która może skutecznie konkurować z innymi firmami na różnych rynkach oraz skuteczniej pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

- Polski sektor kosmiczny jest na początku drogi swojego rozwoju i nie stać nas jako kraj na powielanie lub rozpraszanie kompetencji - wyjaśnił Śliwowski.