Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice

Katowicki oddział ARP S.A. wspiera podmioty sektora paliwo-energetycznego  poprzez dostarczanie niezbędnych danych, raportów i analiz, opinii i ocen w obszarze rynku oraz funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego.