Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o. o.

Działalność Spółki koncentruje się przede wszystkim na kompleksowym zarządzaniu usługami przemysłowymi. Pełni funkcję podmiotu zarządzającego na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dozamel działa w wielu branżach w tym między innymi w zakresie usług transportowych, budowlanych i gastronomiczno-hotelarskich.