GSG Towers Sp. z o.o.

Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 2010 r. Podstawowym przedmiotem działalności GSGT jest produkcja wież wiatrowych oraz konstrukcji stalowych. W początkowym okresie GSGT zlecała wykonanie wież wiatrowych podwykonawcom, pośrednicząc jedynie w sprzedaży finalnego produktu. Od 2011 r. produkuje wieże wiatrowe w ramach własnej infrastruktury.