H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Spółka jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy w Polsce. Pierwsze wagony kolejowe ze znakiem „Cegielskiego” powstały w 1921 r. Podstawowym obszarem działalności firmy jest konstruowanie, produkcja, remonty, naprawy i modernizacje pojazdów szynowych.