IDA Management Sp. z o.o.

Spółka została powołana przez ARP S.A. w celu zarządzania aktywami Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP ( „FIZAN”). FIZAN został utworzony wspólnie przez ARP S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. (obecnie PFR TFI S.A.) w celu efektywnego zarządzania spółkami portfelowymi należącymi do Grupy ARP.