Operator ARP Sp. z o.o.

Spółka powstała w 2004 roku w wyniku działań poczynionych przez firmę ARP S.A. Głównym powodem podjęcia takiego kroku była chęć wsparcia przedsiębiorców. Spółka realizuje pierwotne założenia oferując na sprzedaż lub w dzierżawę tereny inwestycyjne w Polsce oraz budynki niemieszkalne.