Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

Spółka została powołane przez ARP S.A. do pomocy przedsiębiorstwom w rozwijaniu i wdrażaniu nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania. Nowe technologie pozwalają klientom RCIT utrzymać konkurencyjność w warunkach szybkiego postępu naukowo-technicznego w gospodarce światowej.