Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

TSSE prowadzi działania mające na celu podniesienie aktywności gospodarczej terenów uważanych za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.