Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie

Zamek w Krasiczynie jest pięknym zabytkiem polskiego renesansu leżącym na trakcie Przemyśl – Sanok. ARP po przejęciu obiektu w 1996 r., przeprowadziła prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, które doprowadziły do utworzenia w tym Zespole Zamkowo-Parkowym nowoczesnej bazy turystycznej, hotelowej i gastronomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje także park krajobrazowy, w którym znajduje się ponad 200 gatunków drzew i krzewów z całego świata.