Finansowanie

Udzielanie finansowania na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych należy do podstawowych obszarów działalności ARP S.A.

Spółka posiada szeroką ofertę produktów finansowych, skierowaną głównie do dużych przedsiębiorstw.

Podstawowym instrumentem oferowanym przedsiębiorcom przez ARP S.A. jest pożyczka, ale w swej ofercie ARP S.A. posiada również zakup obligacji korporacyjnych, poręczenia, a także w szczególnych przypadkach inwestycje kapitałowe.

ARP S.A. finansuje przede wszystkim szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw: przedsięwzięcia inwestycyjne, kapitał obrotowy, realizację kontraktów/zamówień, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

Finansowanie restrukturyzacji dotyczy zarówno:

  1. przedsiębiorstw „znajdujących się w trudnej sytuacji” (definicja), które mogą uzyskać w ARP S.A. pożyczkę na warunkach preferencyjnych po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej (pomoc na ratowanie/restrukturyzację),
  2. przedsiębiorstw mających przejściowe trudności finansowe, wymagających m.in. zmiany struktury finansowania, wdrożenia działań restrukturyzacyjnych w określonych obszarach, takie podmioty mogą uzyskać w ARP S.A. pożyczkę na restrukturyzację na warunkach rynkowych (wsparcie niebędące pomocą publiczną).