MZCH Organika S.A.

MZCH Organika S.A. specjalizuje się w produkcji elastycznej pianki poliuretanowej wykorzystywanej przede wszystkim w przemyśle meblarskim. Obecnie jest znaczącym producentem tego materiału w Europie Środkowo-Wschodniej.

MZCH Organika S.A. tworzy międzynarodową grupę kapitałową obejmującą 16 spółek zależnych prowadzących działalność w Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowinie a także na Białorusi. Podmiotem dominującym w grupie jest MZCH Organika S.A., której zakłady produkcyjne znajdują się w Malborku oraz w Pogalewie Wielkim.

ARP S.A. wspólnie z funduszem inwestycyjnym, udzieliła Spółce finansowania przeznaczonego na restrukturyzację istniejącego zadłużenia oraz zasilenie kapitału obrotowego.