Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

Początki działalności Nauty sięgają 1927 roku, a od 1 stycznia 1999 r. przedsiębiorca działa jako spółka akcyjna, w wyniku przeprowadzonej przez Ministra Skarbu Państwa komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

Działalność operacyjna Spółki koncentruje się na krajowym i europejskim rynku remontów, budowy i przebudowy jednostek pływających o przeznaczeniu specjalnym i cywilnym.

Realizacja najbardziej zaawansowanych napraw statków i konwersji oraz produkcji nowych jest możliwa dzięki długoletniemu, bogatemu doświadczeniu i właściwemu wyposażeniu oraz infrastrukturze – m.in. 1 suchemu dokowi i 4 pływającym oraz udźwigowionym nabrzeżom o łącznej długości ok. 3.175 metrów dla postoju jednostek pływających.

Długoletnie doświadczenie, właściwe zasoby produkcyjne, jak również renoma na rynku sprzyjają wysokiej kontraktacji i rozwojowi Spółki. Rozwój  ten odbywa się przy współudziale instytucji finansowych, w tym również ARP, która partycypuje w finansowaniu działalności Spółki.