Lubelska szkoła zawodowa z klasą kolejową

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., POLREGIO Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych z L...

czytaj więcej Lubelska szkoła zawodowa z klasą kolejową
czytaj więcej

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC od ponad 25 lat nakręca biznes

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 1995 roku zarządza pierwszą w Polsce specjalną strefą ekonomiczną. 11 c...

czytaj więcej Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC od ponad 25 lat nakręca biznes
czytaj więcej

ARP S.A. wśród inicjatorów powstania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

8 czerwca w Kobierzycach pod Wrocławiem przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wzięli udział w sp...

czytaj więcej ARP S.A. wśród inicjatorów powstania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej
czytaj więcej

ARP S.A. współfinansuje rozwój technologii kosmicznych firmy KP Labs

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła firmie KP Labs pożyczki w wysokości 5 mln zł. Środki te spółka p...

czytaj więcej ARP S.A. współfinansuje rozwój technologii kosmicznych firmy KP Labs
czytaj więcej

Konstelacje ARP 2021 zostały przyznane!

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 3 lat organizuje konkurs „Konstelacje ARP”. Ideą konkursu j...

czytaj więcej Konstelacje ARP 2021 zostały przyznane!
czytaj więcej

ARP S.A. pomoże przedsiębiorcom spłacić zaciągnięte kredyty

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieli przedsiębiorcom pożyczek na spłatę rat kredytowych. Ofertę tę kier...

czytaj więcej ARP S.A. pomoże przedsiębiorcom spłacić zaciągnięte kredyty
czytaj więcej

Konferencja „Kosmiczne Ścieżki Kariery” - inauguracja II etapu konkursu

6 maja przy wykorzystaniu aplikacji ZOOM odbędzie się konferencja Kosmiczne Ścieżki Kariery. Wydarzenie w...

czytaj więcej Konferencja „Kosmiczne Ścieżki Kariery” - inauguracja II etapu konkursu
czytaj więcej

Jak działa ARP?

ARP wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.
ARP wspiera innowacyjne przedsięwzięcia, podnosząc w ten sposób konkurencyjność polskiej gospodarki.
Działalność w obszarze finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych należy do podstawowych przedmiotów działalności ARP
ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi - SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Inwestuj z ARP!

Inwestuj z ARP!
ARP S.A. finansuje przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, przy czym specjalizuje się w finansowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, a także świadczących usługi dla przemysłu.

ARP w liczbach

 • Największa udzielona pożyczka

  Największa udzielona pożyczka 150 mln zł
 • Średnia wysokość pożyczki

  Średnia wysokość pożyczki 23 mln zł
 • Liczba udzielonych pożyczek

  Liczba udzielonych pożyczek >150 (od 2010 r.)
 • Suma udzielonych pożyczek

  Suma udzielonych pożyczek 3,7 mld zł (od 2010 r.)
 • Liczba wydanych zezwoleń i decyzji o wsparciu w SSE ARP

  Liczba wydanych zezwoleń i decyzji o wsparciu w SSE ARP >870
 • Suma nakładów inwestycyjnych w SSE ARP

  Suma nakładów inwestycyjnych w SSE ARP >21 mld zł
 • Liczba miejsc pracy w SSE ARP

  Liczba miejsc pracy w SSE ARP >68 tys.
 • Obszar SSE ARP

  Obszar SSE ARP 58 powiatów w 3 województwach: podkarpackim, mazowieckim i lubelskim.

Polski Fundusz Rozwoju

Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w obszarach:

bankowość / ubezpieczenia / inwestycje / rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności / handel i inwestycje zagranicznesse

Strefa Inwestycji ARP

Strona skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem na terenach zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych stref ekonomicznych w Mielcu i Tarnobrzegu w oparciu o rządowy projekt Polskiej Strefy Inwestycji.

Więcej o Strefa Inwestycji ARP
mielec

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Pierwsza polska Specjalna Strefa Ekonomiczna, założona w 1995 roku. Jej oferta obejmuje tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield – wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" – obiekty budowane „pod klucz”.

Więcej o Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

TSSE prowadzi działania mające na celu podniesienie aktywności gospodarczej terenów uważanych za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

Więcej o Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim

Zamek w Baranowie Sandomierskim to jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych dawnych rezydencji magnackich w Polsce. Jednocześnie jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów renesansowych w Europie. Odrestaurowany zamek stanowi atrakcję turystyczną, znajduje się w nim muzeum, a także hotel i restauracja.

Więcej o Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim

Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie

Zamek w Krasiczynie jest pięknym zabytkiem polskiego renesansu leżącym na trakcie Przemyśl – Sanok. ARP po przejęciu obiektu w 1996 r., przeprowadziła prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, które doprowadziły do utworzenia w tym Zespole Zamkowo-Parkowym nowoczesnej bazy turystycznej, hotelowej i gastronomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje także park krajobrazowy, w którym znajduje się ponad 200 gatunków drzew i krzewów z całego świata.

Więcej o Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice

Katowicki oddział ARP S.A. wspiera podmioty sektora paliwo-energetycznego  poprzez dostarczanie niezbędnych danych, raportów i analiz, opinii i ocen w obszarze rynku oraz funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego.

Więcej o Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice

Polski Rynek Węgla

Projekt wspierający proces podejmowania przez organy administracji rządowej strategicznych decyzji gospodarczych w sferze polityki energetycznej, a także podmioty sektora paliwo-energetycznego w podnoszeniu efektywności. Jego celem jest upowszechnianie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego.

Więcej o Polski Rynek Węgla

Forum Innowacyjnego Węgla

Platforma informacyjna służąca rozwojowi i popularyzowaniu czystych technologii węglowych i wsparciu gospodarki niskoemisyjnej.

Więcej o Forum Innowacyjnego Węgla

Sieć Otwartych Innowacji

Celem projektu jest budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych.

Więcej o Sieć Otwartych Innowacji

Platforma Transferu Technologii

Jest to serwis internetowy, za którego pośrednictwem zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów. Zaletą PTT, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, jest inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami technologii.

Więcej o Platforma Transferu Technologii

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

Spółka została powołane przez ARP S.A. do pomocy przedsiębiorstwom w rozwijaniu i wdrażaniu nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania. Nowe technologie pozwalają klientom RCIT utrzymać konkurencyjność w warunkach szybkiego postępu naukowo-technicznego w gospodarce światowej.

Więcej o Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

ARP Games Sp. z o.o.

Spółka została powołana w 2016 r. w wyniku podpisania listu intencyjnego pomiędzy ARP S.A., Uniwersytetem Śląskim oraz Powiatem Cieszyńskim. Jest to jedyny w Polsce akcelerator gier wideo, którego wsparcie kierowane jest do młodych twórców gier oraz start-upów. Jest ono realizowane w postaci dedykowanego szkolenia, mentoringu oraz wejścia kapitałowego.

Więcej o ARP Games Sp. z o.o.

IDA Management Sp. z o.o.

Spółka została powołana przez ARP S.A. w celu zarządzania aktywami Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP ( „FIZAN”). FIZAN został utworzony wspólnie przez ARP S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. (obecnie PFR TFI S.A.) w celu efektywnego zarządzania spółkami portfelowymi należącymi do Grupy ARP.

Więcej o IDA Management Sp. z o.o.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

IWP ma ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii. Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Więcej o Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Operator ARP Sp. z o.o.

Spółka powstała w 2004 roku w wyniku działań poczynionych przez firmę ARP S.A. Głównym powodem podjęcia takiego kroku była chęć wsparcia przedsiębiorców. Spółka realizuje pierwotne założenia oferując na sprzedaż lub w dzierżawę tereny inwestycyjne w Polsce oraz budynki niemieszkalne.

Więcej o Operator ARP Sp. z o.o.

Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.

AKR S.A to instytucja finansowo-usługowa o szerokim profilu działalności, z ofertą dla klientów indywidualnych i instytucjonalnego. Duże spektrum renomowanych, uznanych na rynku firm, z którymi  współpracuje AKR S.A. daje możliwość wyboru najkorzystniejszej i najbardziej dostosowanej do oczekiwań klienta oferty.

Więcej o Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Spółka wyrosła na podwalinach dawnych Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, dlatego można przyjąć, że w zakresie wydobycia i przerobu kruszywa istnieje na rynku już ponad 140 lat. Spółka należy do czołówki producentów kruszyw w regionie świętokrzyskim. Główną bazę surowcową stanowią trzy kopalnie dolomitu: "Jaźwica", "Laskowa" i "Winna".

Więcej o Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
KSK

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Spółka powstała w 1949 r. i jest głównym producentem soli kamiennej w Polsce. Posiada ciągi technologiczne do produkcji soli drogowej, spożywczej  i paszowej. Zakres jej działania obejmuje wydobycie soli, produkcję i sprzedaż soli drogowej, przemysłowej, spożywczej, lizawek solnych, kruchów i galanterii solnej.

Więcej o Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.

Stomil to przedsiębiorstwo z prawie 100-letnią tradycją. Jest uznanym na rynku krajowym i za granicą producentem wyrobów gumowych, które mają szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, między innymi w górnictwie, budownictwie, rolnictwie, przemyśle maszynowym i spożywczym.

Więcej o Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.

„INOFAMA” S.A.

INOFAMA S.A. to inowrocławska firma z wieloletnią tradycją, która zajmuje się projektowaniem i produkcją wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, sprzętu rolniczego, hodowlanego i wyrobów dla ochrony środowiska oraz świadczeniem usług cynkowniczych.

Więcej o „INOFAMA” S.A.

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o. o.

Działalność Spółki koncentruje się przede wszystkim na kompleksowym zarządzaniu usługami przemysłowymi. Pełni funkcję podmiotu zarządzającego na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dozamel działa w wielu branżach w tym między innymi w zakresie usług transportowych, budowlanych i gastronomiczno-hotelarskich.

Więcej o Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o. o.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A.

Spółka powstała w 1976 roku w Kielcach. Obecnie jest największym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu.

Więcej o Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A.

Zakłady Tekstylno – Konfekcyjne „Teofilów” S.A.

ZTK Teofilów S.A. jest firmą z ponad czterdziestoletnią tradycją w produkcji wysokiej jakości dzianin o różnorodnych zastosowaniach: w odzieży dla niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych, sportowej i reklamowej, w wyrobach pościelowych, zasłonowych i materacowych. Przedsiębiorstwo oferuje także możliwość wykonania dzianiny według wzoru klienta.

Więcej o Zakłady Tekstylno – Konfekcyjne „Teofilów” S.A.
Grupa CZH

Grupa CZH S.A.

Grupa CZH S.A. funkcjonuje na rynku od 70 lat. Obecnie jest spółką o charakterze handlowo-inwestycyjnym. Spółka prowadzi działalność handlową, logistyczną oraz zarządza nieruchomościami. Podstawowym obszarem działalności handlowej jest sektor hutnictwa i górnictwa.

Więcej o Grupa CZH S.A.

Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.

Celem nadrzędnym Spółki jest przyspieszenie wprowadzenia na polski rynek przewozów pasażerskich nowoczesnego taboru, w tym wagonów pasażerskich spełniających oczekiwania klientów kolei.

Więcej o Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Spółka jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy w Polsce. Pierwsze wagony kolejowe ze znakiem „Cegielskiego” powstały w 1921 r. Podstawowym obszarem działalności firmy jest konstruowanie, produkcja, remonty, naprawy i modernizacje pojazdów szynowych.

Więcej o H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 27%. Codziennie na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów, które zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta prawie 80 mln pasażerów.

Więcej o Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Fabryka Szlifierek FAS GŁOWNO sp. z o.o.

FAS GŁOWNO sp. z o.o. działa na rynku od 1967 r. Spółka ma bogate doświadczenie w  projektowaniu i wykonawstwie wysokiej klasy szlifierek i przecinarek taśmowych do metalu. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii, park maszynowy spełniający światowe standardy oraz wykwalifikowana kadra są gwarantem najwyższej jakości świadczonych przez Spółkę usług.

Więcej o Fabryka Szlifierek FAS GŁOWNO sp. z o.o.

ENERGOP Sp. z o.o.

Spółka działa w branży od blisko pół wieku. Reprezentując głównie branżę budownictwa przemysłowego i energetycznego oferuje swym klientom gruntowną wiedzę, profesjonalizm i bogate doświadczenie w zakresie prefabrykacji rurociągów i ich elementów. Proces ten jest realizowany dzięki nowoczesnej technologii, stałym inwestycjom w linię produkcyjną oraz zespołowi wysokiej klasy specjalistów.

Więcej o ENERGOP Sp. z o.o.

Zaufali nam

Classen-Pol S.A.

W ciągu ostatnich kilku lat Spółka przeprowadziła szereg działań restrukturyzacyjnych w obszarze organizacyjnym, majątkowym i produktowym. Restrukturyzacja realizowana była przy udziale finansowania środkami pomocy publicznej na restrukturyzację udzielonej przez ARP S.A. w 2014 roku.

Więcej o Classen-Pol S.A.

Mirbud S.A.

ARP udzieliła spółce dwóch pożyczek: w 2013 i w 2015 r. Zostały one przeznaczone na wsparcie rozwoju spółki poprzez zasilenie kapitału obrotowego, finansowanie kontraktów i zmianę struktury zobowiązań.

Więcej o Mirbud S.A.

MZCH Organika S.A.

ARP S.A. wspólnie z funduszem inwestycyjnym, udzieliła Spółce finansowania przeznaczonego na restrukturyzację istniejącego zadłużenia oraz zasilenie kapitału obrotowego.

Więcej o MZCH Organika S.A.

PRONAR Sp. z o.o.

Dzięki pożyczce z ARP spółka sfinansowała zakup wyposażenie do Nowoczesnego Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz przeprowadzono restrukturyzację finansową firmy.

Więcej o PRONAR Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Pożyczka udzielona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. przez ARP S.A. przeznaczona została na finansowanie bieżącej działalności.

Więcej o Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

PZL Sędziszów S.A.

PZL Sędziszów S.A. to światowy lider w dziedzinie filtracji. 
Pożyczka ARP udzielona została Spółce w ramach pomocy publicznej na restrukturyzację.

Więcej o PZL Sędziszów S.A.
SPV Baltic

SPV Baltic sp. z o.o.

Pożyczka z ARP w wysokości 100 mln zł została wykorzystana do współfinansowania razem z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) zakupu, transportu do Polski oraz adaptacji i modernizacji platformy wiertniczej „Lotos Petrobaltic".

Więcej o SPV Baltic sp. z o.o.

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Długoletnie doświadczenie, właściwe zasoby produkcyjne, jak również renoma na rynku sprzyjają wysokiej kontraktacji i rozwojowi Spółki. Rozwój  ten odbywa się przy współudziale instytucji finansowych, w tym również ARP, która partycypuje w finansowaniu działalności Spółki.

Więcej o Stocznia Remontowa Nauta S.A.