Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych inwestują i poprawiają wyniki

Należące do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM) odzyskują ...

czytaj więcej Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych inwestują i poprawiają wyniki
czytaj więcej

Spółka z Grupy ARP zmodernizuje rurociągi bloku Elektrowni Bełchatów

ENERGOP Sp. z o.o., spółka z portfela Agencji Rozwoju Przemysłu pozyskała samodzielny kontrakt ...

czytaj więcej Spółka z Grupy ARP zmodernizuje rurociągi bloku Elektrowni Bełchatów
czytaj więcej

ARP: innowacje przełomowe potrzebują systemowego wsparcia

Agencja Rozwoju Przemysłu powołała Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego (FIRG). Celem FIRG jest twor...

czytaj więcej ARP: innowacje przełomowe potrzebują systemowego wsparcia
czytaj więcej

ARP Games zainwestowało 0,5 mln w gry wideo

Jeszcze w tym roku na rynku ukażą się pierwsze gry wideo pod patronatem ARP Games. To efekt konkursów org...

czytaj więcej ARP Games zainwestowało 0,5 mln w gry wideo
czytaj więcej

ARP współorganizatorem Dnia Gospodarczego na Kongresie Polska Wielki Projekt

O ambicjach nowoczesnego państwa we współczesnych procesach gospodarczych i silnej gospodarce służącej do...

czytaj więcej ARP współorganizatorem Dnia Gospodarczego na Kongresie Polska Wielki Projekt
czytaj więcej

Jak działa ARP?

ARP wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.
ARP wspiera innowacyjne przedsięwzięcia, podnosząc w ten sposób konkurencyjność polskiej gospodarki.
Działalność w obszarze finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych należy do podstawowych przedmiotów działalności ARP
ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi - SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Inwestuj z ARP!

Inwestuj z ARP!
ARP S.A. finansuje przedsiębiorstwa z różnorodnych branż, przy czym specjalizuje się w finansowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, a także świadczących usługi dla przemysłu.

ARP w liczbach

 • Największa udzielona pożyczka

  Największa udzielona pożyczka 150 mln zł
 • Średnia wysokość pożyczki

  Średnia wysokość pożyczki 23 mln zł
 • Liczba udzielonych pożyczek

  Liczba udzielonych pożyczek >150 (od 2010 r.)
 • Suma udzielonych pożyczek

  Suma udzielonych pożyczek 3,7 mld zł (od 2010 r.)
 • Liczba wydanych zezwoleń na działalność w SSE ARP

  Liczba wydanych zezwoleń na działalność w SSE ARP >800
 • Suma nakładów inwestycyjnych w SSE ARP

  Suma nakładów inwestycyjnych w SSE ARP 20 mld zł
 • Liczba miejsc pracy w SSE ARP

  Liczba miejsc pracy w SSE ARP 65 tys.
 • Powierzchnia SSE ARP

  Powierzchnia SSE ARP 3 592 ha
 • Liczba podstref w SSE ARP

  Liczba podstref w SSE ARP 55

Zaufali nam

Classen-Pol S.A.

W ciągu ostatnich kilku lat Spółka przeprowadziła szereg działań restrukturyzacyjnych w obszarze organizacyjnym, majątkowym i produktowym. Restrukturyzacja realizowana była przy udziale finansowania środkami pomocy publicznej na restrukturyzację udzielonej przez ARP S.A. w 2014 roku.

Więcej o Classen-Pol S.A.

Mirbud S.A.

ARP udzieliła spółce dwóch pożyczek: w 2013 i w 2015 r. Zostały one przeznaczone na wsparcie rozwoju spółki poprzez zasilenie kapitału obrotowego, finansowanie kontraktów i zmianę struktury zobowiązań.

Więcej o Mirbud S.A.

MZCH Organika S.A.

ARP S.A. wspólnie z funduszem inwestycyjnym, udzieliła Spółce finansowania przeznaczonego na restrukturyzację istniejącego zadłużenia oraz zasilenie kapitału obrotowego.

Więcej o MZCH Organika S.A.

PRONAR Sp. z o.o.

Dzięki pożyczce z ARP spółka sfinansowała zakup wyposażenie do Nowoczesnego Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz przeprowadzono restrukturyzację finansową firmy.

Więcej o PRONAR Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Pożyczka udzielona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. przez ARP S.A. przeznaczona została na finansowanie bieżącej działalności.

Więcej o Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

PZL Sędziszów S.A.

PZL Sędziszów S.A. to światowy lider w dziedzinie filtracji. 
Pożyczka ARP udzielona została Spółce w ramach pomocy publicznej na restrukturyzację.

Więcej o PZL Sędziszów S.A.
SPV Baltic

SPV Baltic sp. z o.o.

Pożyczka z ARP w wysokości 100 mln zł została wykorzystana do współfinansowania razem z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) zakupu, transportu do Polski oraz adaptacji i modernizacji platformy wiertniczej „Lotos Petrobaltic".

Więcej o SPV Baltic sp. z o.o.

Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Długoletnie doświadczenie, właściwe zasoby produkcyjne, jak również renoma na rynku sprzyjają wysokiej kontraktacji i rozwojowi Spółki. Rozwój  ten odbywa się przy współudziale instytucji finansowych, w tym również ARP, która partycypuje w finansowaniu działalności Spółki.

Więcej o Stocznia Remontowa Nauta S.A.