Strefa Inwestycji ARP

    Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., realizując założenia rządowego projektu Polska Strefa Inwestycji, stworzyła stronę internetową www.strefainwestycji.arp.pl. Projekt powstał z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą zainwestować na terenach zlokalizowanych w województwach: podkarpackim i lubelskim czy południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego.

    Na www.strefainwestycji.arp.pl przedsiębiorcy mogą samodzielnie zweryfikować swoje możliwości inwestycyjne: wybrać interesujący ich obszar i przy pomocy „kwalifikatora” dowiedzieć się m.in. o wysokości przysługujących im ulg podatkowych oraz wielkości wkładu własnego w inwestycję. Strona pozwala także zdobyć kompleksowe informacje o pozostałych usługach dla biznesu dostępnych w ARP S.A.

    Strona internetowa przedstawia dokładny zakres terytorialny terenów inwestycyjnych dostępnych w ramach dwóch obszarów zarządzanych przez ARP S.A.: EURO-PARK MIELEC i EURO-PARK WISŁOSAN. Znajdziemy na niej również informację o zwolnieniu z podatku dochodowego, o które mogą się ubiegać przedsiębiorcy, a także ofertę uzupełniającą ARP S.A. dla przedsiębiorców. Są to m.in.: pożyczki, projekty ARP S.A. wspierające rozwój innowacji oraz oferta budowy hal produkcyjnych pod klucz. Kluczowym elementem strony jest „Kwalifikator”. Przedsiębiorca wypełniając po kolei pola: branża, docelowe miejsce prowadzenia działalności, wielkość przedsiębiorstwa oraz wartość inwestycji, dowie się o jaką wartość pomocy publicznej może się ubiegać.

    Przez ponad 20 lat istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych ARP S.A. wydała w nich łącznie niemal 850 zezwoleń na działalność gospodarczą, z czego ok. 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na ponad 21 mld zł zobowiązań inwestycyjnych i utworzenie 68 tys. miejsc pracy. Do 2026 roku Specjalne Strefy Ekonomiczne będą działały równolegle z nowym modelem „Polska Strefa Inwestycji”, którego założenia opierają się na ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

    Zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestycyjną ARP S.A. obejmującą tereny i obiekty przemysłowe zlokalizowane w EURO-PARK MIELEC (zobacz ofertę) i EURO-PARK WISŁOSAN (zobacz ofertę).