Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

 • TSSE EURO-PARK WISŁOSAN jest zarządzana przez ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu
 • 3 województwa – podkarpackie, mazowieckim, lubelskie.
 • Branże wiodące: metalowa, budowlana, chemiczna, RTV i AGD, motoryzacyjna, szklarska
 • Liczba udzielonych zezwoleń/decyzji: 402
 • Liczba utworzonych miejsc pracy: ponad 23 tys.
 • Suma zrealizowanych nakładów inwestycyjnych: 8,54 mld zł
 • Obszar: 35 powiatów w 3 województwach.
 • Data utworzenia: 1997 r.

Adresaci oferty

 • TSSE EURO-PARK WISŁOSAN zabiega o inwestycje firm tworzących trwałe miejsca pracy.
 • Najbardziej pożądane firmy to przedsiębiorstwa oferujące transfer nowoczesnych technologii oraz działające w sektorze innowacji, usług IT, elektroniki i branży motoryzacyjnej.
 • Strefa preferuje podmioty nawiązujące współpracę z funkcjonującymi już inwestorami strefowymi z branż: chemii budowlanej, producentów i przetwórców aluminium, AGD, elektromaszynowej, farmaceutycznej, meblarskiej i poligraficznej.

Oferta

Pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego

 • W TSSE inwestorzy mogą otrzymać maksymalny poziom pomocy publicznej w kraju – do 70% wielkości wydatków inwestycyjnych.
 • System zwolnień podatkowych i zachęt zgodny z prawodawstwem UE.
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach nowego projektu inwestycyjnego (zależnie od lokalizacji).

Opcje inwestycyjne

 • Pełna dostępność infrastruktury technicznej na przygotowanych pod nowe projekty inwestycyjne działkach o parametrach od kilkuset m2 do kilkudziesięciu ha.
 • Obiekty przemysłowe – hale produkcyjno-magazynowe o pow. od 1 tys. do 11 tys. m2.

Otoczenie rynkowe

 • Liczne grupy poddostawców i kooperantów z różnorodnych branż i specjalności.
 • Duży, chłonny i zróżnicowany rynek dla produkowanych towarów i usług jako wynik zróżnicowanego położenia geograficznego strefowych terenów inwestycyjnych.
 • Atrakcyjne powierzchnie biurowe i produkcyjne  w ramach parków przemysłowo-technologicznych
  i inkubatorów przedsiębiorczości.
 • Klaster Edukacji Zawodowej – jako przykład współpracy pomiędzy biznesem a szkolnictwem.

MAPA TERENÓW INWESTYCYJNYCH, HAL I BUDYNKÓW TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Co nas wyróżnia

Działania TSSE w ramach klastrów

 • współpraca przy tworzeniu nowych kierunków kształcenia zawodowego pod patronatem TSSE.
 • rozwój kadr dla nowoczesnej gospodarki – utworzenie Klastra Edukacji Zawodowej w ramach modernizacji oferty szkolnictwa zawodowego i dostosowania do potrzeb lokalnego rynku.
 • wspieranie działań Wschodni ego Sojuszu Motoryzacyjnego jako członek Klastra, w celu promocji branży motoryzacyjnej i tworzeniu dobrego klimatu do lokalizacji nowych inwestycji.

  Logistyka

  • W pobliżu terenów strefowych biegnie linia hutniczo-szerokotorowa, inwestor może skorzystać z jej terminali i stacji przeładunkowych. LHS umożliwia tani i szybki przesył masowych i drobnicowych surowców lub towarów na i z rynków Rosji i Dalekiego Wschodu.

  Kompetentna kadra

  • Obszar dysponuje kadrą pracowników o wysokich kompetencjach i doświadczeniu, opartym na skutecznie zrealizowanych kilkuset procedurach wydania zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie.
  • Pracownicy gwarantują pomoc informacyjną i merytoryczną, profesjonalną obsługę i czytelne procedury.

  Sprawna obsługa inwestora

  • Max 48 h – to czas w którym pracownicy Strefy odpowiadają na zapytanie ofertowe.
  • Nie więcej 30 dni –  tyle trwa wydanie decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności (w szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 60 dni).

  Współpraca z samorządem

  • Strefa aktywnie współpracuje z lokalnymi i regionalnymi samorządami na terenie wszystkich 35 obszarów.
  • Inwestorzy strefy mają zagwarantowane „zielone światło" i maksymalnie szybką ścieżkę procedur w ramach swoich projektów strefowych.

  Zaufali nam

  Wśród inwestorów Strefy znajdują się m.in.:

  • Koncern LG
  • Pilkington Automotive Poland sp. z o.o.
  • LINDE GAZ POLSKA sp. z o.o.
  • IKEA INDUSTRY POLAND sp. z o.o.
  • Thoni Alutec sp. z o.o.
  • Aluteam Polska sp. z o.o.
  • Erkado sp. z o.o.
  • Zakłady Metalowe Dezamet S.A.
  • Fabryka Broni "Łucznik" – Radom  sp. z o.o.
  • Armatura Kraków S.A.

  Ciekawostki o strefie

  • Strefa jest otwarta na współpracę z każdym inwestorem – bez względu na wielkość projektu: najmniejszy projekt inwestycyjny zrealizowany w EURO-PARK WISŁOSAN wynosi 0,5 mln zł, a największy 1,1 mld zł.
  • Największa działka inwestycyjna ma około 80 ha i zlokalizowana jest na terenie podstrefy Wrocław-Kobierzyce.
  • Strefa wybudowała i oddała do dyspozycji inwestorów wiele nowoczesnych obiektów przemysłowych.

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu

  ul. Zakładowa 30,

  39-400 Tarnobrzeg

  (+48) 15 822 99 99