Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

 • TSSE EURO-PARK WISŁOSAN jest zarządzana przez ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu
 • 22 podstrefy w 6 województwach – podkarpackim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i dolnośląskim.
 • Branże wiodące: metalowa, budowlana, chemiczna, RTV i AGD, motoryzacyjna
 • Liczba udzielonych zezwoleń: 375
 • Liczba utworzonych miejsc pracy: ok. 21 tys.
 • Suma zrealizowanych nakładów inwestycyjnych: 7,8 mld zł
 • Obszar: 1 868 ha
 • Data utworzenia: 1997 r.

Adresaci oferty

 • TSSE EURO-PARK WISŁOSAN zabiega o inwestycje firm tworzących trwałe miejsca pracy;
 • Najbardziej pożądane firmy to przedsiębiorstwa oferujące transfer nowoczesnych technologii oraz działające w sektorze innowacji, usług IT, elektroniki i branży motoryzacyjnej;
 • Strefa preferuje podmioty nawiązujące współpracę z funkcjonującymi już inwestorami strefowymi z branż: chemii budowlanej, producentów i przetwórców aluminium, AGD, elektromaszynowej, farmaceutycznej, meblarskiej i poligraficznej.

Oferta

Pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego

 • W TSSE inwestorzy mogą otrzymać maksymalny poziom pomocy publicznej w kraju – do 70% wielkości wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy.
 • System zwolnień podatkowych i zachęt zgodny z prawodawstwem UE.
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach nowego projektu inwestycyjnego (zależnie od lokalizacji).

Opcje inwestycyjne

 • Pełna dostępność infrastruktury technicznej na przygotowanych pod nowe projekty inwestycyjne działkach o parametrach od kilkuset m2 do kilkudziesięciu ha.
 • Obiekty przemysłowe – hale produkcyjno-magazynowe o pow. od 1 tys. do 8 tys. m2.

Otoczenie rynkowe

 • Liczne grupy poddostawców i kooperantów z różnorodnych branż i specjalności.
 • Duży, chłonny i zróżnicowany rynek dla produkowanych towarów i usług jako wynik zróżnicowanego położenia geograficznego strefowych terenów inwestycyjnych.
 • Atrakcyjne powierzchnie biurowe i produkcyjne  w ramach parków przemysłowo-technologicznych
  i inkubatorów przedsiębiorczości.

MAPA TERENÓW INWESTYCYJNYCH, HAL I BUDYNKÓW TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Co nas wyróżnia

Działania TSSE w ramach klastrów

 • współpraca przy tworzeniu nowych kierunków kształcenia zawodowego pod patronatem TSSE
 • rozwój kadr dla nowoczesnej gospodarki – utworzenie Klastra Edukacji Zawodowej w ramach modernizacji oferty szkolnictwa zawodowego i dostosowania do potrzeb lokalnego rynku
 • wspieranie działań Wschodni ego Sojuszu Motoryzacyjnego jako członek Klastra, w celu promocji branży motoryzacyjnej i tworzeniu dobrego klimatu do lokalizacji nowych inwestycji

Położenie geograficzne

 • TSSE EURO-PARK WISŁOSAN posiada w swojej ofercie tereny inwestycyjne, zlokalizowane w pobliżu granic z Czechami i Ukrainą.

Logistyka

 • W pobliżu terenów strefowych biegnie linia hutniczo-szerokotorowa, inwestor może skorzystać z jej terminali i stacji przeładunkowych. LHS umożliwia tani i szybki przesył masowych i drobnicowych surowców lub towarów na i z rynków Rosji i Dalekiego Wschodu.

Kompetencyjna kadra

 • Strefa dysponuje kadrą pracowników o wysokich kompetencjach i doświadczeniu, opartym na skutecznie zrealizowanych kilkuset procedurach wydania zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie;
 • Pracownicy gwarantują pomoc informacyjną i merytoryczną, profesjonalną obsługę i czytelne procedury.

Sprawna obsługa inwestora

 • Max 48 h – to czas w którym pracownicy Strefy odpowiadają na zapytanie ofertowe;
 • Nie więcej 6 tygodni –  tyle trwa wydanie decyzji o udzieleniu wparcia na prowadzenie działalności (od daty złożenia „Wniosku o udzielnie wsparcia" u zarządzającego Strefą).

Współpraca z samorządem

 • Strefa aktywnie współpracuje z lokalnymi i regionalnymi samorządami;
 • Inwestorzy strefy mają zagwarantowane „zielone światło" i maksymalnie szybką ścieżkę procedur w ramach swoich projektów strefowych.

Zaufali nam

Wśród inwestorów Strefy znajdują się m.in:

 • Koncern LG;
 • Pilkington Automotive Poland;
 • LINDE GAZ POLSKA;
 • IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o.
 • Thoni Alutec;
 • Uniwheels Production Poland;
 • Zbyszko Company;
 • Zakłady Metalowe Dezamet;
 • Fabryka Broni "Łucznik" - Radom;
 • ARMATOORA.

Ciekawostki o strefie

 • Strefa jest otwarta na współpracę z każdym inwestorem – bez względu na wielkość projektu: najmniejszy projekt inwestycyjny zrealizowany w EURO-PARK WISŁOSAN wynosi 0,5 mln zł, a największy 1,1 mld zł.
 • Największa działka inwestycyjna ma około 80 ha i zlokalizowana jest na terenie podstrefy Wrocław-Kobierzyce.
 • Strefa wybudowała i oddała do dyspozycji inwestorów wiele nowoczesnych obiektów przemysłowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu

ul. Zakładowa 30,  

39-400 Tarnobrzeg

(+48 15) 822 99 99

(+48 15) 823 47 08