Dla Akcjonariusza

  • Dokumenty korporacyjne:
  • Akcjonariat:
    • Właścicielem 100% akcji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów.
  • Ogłoszenia i informacje różne:
    • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że rejestr akcjonariuszy ARP S.A., o którym mowa w art. 3281 §1 KSH, prowadzony jest przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie.
    • Wezwanie do złożenia akcji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.