Poznaj Grupę ARP i nasze projekty!

 • Strefa Inwestycji ARP

  sseStrona skierowana do przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem na terenach zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych stref ekonomicznych w Mielcu i Tarnobrzegu w oparciu o rządowy projekt Polskiej Strefy Inwestycji.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział Katowice

  Katowicki oddział ARP S.A. wspiera podmioty sektora paliwo-energetycznego  poprzez dostarczanie niezbędnych danych, raportów i analiz, opinii i ocen w obszarze rynku oraz funkcjonowania sektora górnictwa węgla kamiennego.

 • Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

  Pierwsza polska Specjalna Strefa Ekonomiczna, założona w 1995 roku. Jej oferta obejmuje tereny greenfield z pełną infrastrukturą i dostępnością komunikacyjną, brownfield – wolne obiekty produkcyjne oraz „build-to-suit" – obiekty budowane „pod klucz”.

 • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

  TSSE prowadzi działania mające na celu podniesienie aktywności gospodarczej terenów uważanych za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

 • Forum Innowacyjnego Węgla

  Platforma informacyjna służąca rozwojowi i popularyzowaniu czystych technologii węglowych i wsparciu gospodarki niskoemisyjnej .

 • Platforma Transferu Technologii

  Jest to serwis internetowy, za którego pośrednictwem zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów. Zaletą PTT, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, jest inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami technologii.

 • Polski Rynek Węgla

  Projekt wspierający proces podejmowania przez organy administracji rządowej strategicznych decyzji gospodarczych w sferze polityki energetycznej, a także podmioty sektora paliwo-energetycznego w podnoszeniu efektywności. Jego celem jest upowszechnianie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego.

 • Sieć Otwartych Innowacji

  Celem projektu jest budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych.

 • ENERGOP Sp. z o.o.

  Spółka działa w branży od blisko pół wieku. Reprezentując głównie branżę budownictwa przemysłowego i energetycznego oferuje swym klientom gruntowną wiedzę, profesjonalizm i bogate doświadczenie w zakresie prefabrykacji rurociągów i ich elementów. Proces ten jest realizowany dzięki nowoczesnej technologii, stałym inwestycjom w linię produkcyjną oraz zespołowi wysokiej klasy specjalistów.

 • IDA Management Sp. z o.o.

  Spółka została powołana przez ARP S.A. w celu zarządzania aktywami Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP ( „FIZAN”). FIZAN został utworzony wspólnie przez ARP S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. (obecnie PFR TFI S.A.) w celu efektywnego zarządzania spółkami portfelowymi należącymi do Grupy ARP.

 • Operator ARP Sp. z o.o.

  Spółka powstała w 2004 roku w wyniku działań poczynionych przez firmę ARP S.A. Głównym powodem podjęcia takiego kroku była chęć wsparcia przedsiębiorców. Spółka realizuje pierwotne założenia oferując na sprzedaż lub w dzierżawę tereny inwestycyjne w Polsce oraz budynki niemieszkalne.

 • Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.

  Celem nadrzędnym Spółki jest przyspieszenie wprowadzenia na polski rynek przewozów pasażerskich nowoczesnego taboru, w tym wagonów pasażerskich spełniających oczekiwania klientów kolei.

 • Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

  Spółka została powołane przez ARP S.A. do pomocy przedsiębiorstwom w rozwijaniu i wdrażaniu nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania. Nowe technologie pozwalają klientom RCIT utrzymać konkurencyjność w warunkach szybkiego postępu naukowo-technicznego w gospodarce światowej.

 • Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

  Spółka wyrosła na podwalinach dawnych Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, dlatego można przyjąć, że w zakresie wydobycia i przerobu kruszywa istnieje na rynku już ponad 140 lat. Spółka należy do czołówki producentów kruszyw w regionie świętokrzyskim. Główną bazę surowcową stanowią trzy kopalnie dolomitu: "Jaźwica", "Laskowa" i "Winna".

 • ARP Games Sp. z o.o.

  Spółka została powołana w 2016 r. w wyniku podpisania listu intencyjnego pomiędzy ARP S.A., Uniwersytetem Śląskim oraz Powiatem Cieszyńskim. Jest to jedyny w Polsce akcelerator gier wideo, którego wsparcie kierowane jest do młodych twórców gier oraz start-upów. Jest ono realizowane w postaci dedykowanego szkolenia, mentoringu oraz wejścia kapitałowego.

 • Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.A.

  Spółka powstała w 1976 roku w Kielcach. Obecnie jest największym polskim producentem pneumatyki siłowej i sterującej, mającej zastosowanie przy mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu.

 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

  IWP ma ponad 60-letnie doświadczenie w upowszechnianiu i zarządzaniu wzornictwem oraz rozwojem nowego produktu. Prowadzi projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii. Jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

 • Grupa CZH S.A.

  Grupa CZH S.A. funkcjonuje na rynku od 70 lat. Obecnie jest spółką o charakterze handlowo-inwestycyjnym. Spółka prowadzi działalność handlową, logistyczną oraz zarządza nieruchomościami. Podstawowym obszarem działalności handlowej jest sektor hutnictwa i górnictwa.

 • Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

  Spółka powstała w 1949 r. i jest głównym producentem soli kamiennej w Polsce. Posiada ciągi technologiczne do produkcji soli drogowej, spożywczej  i paszowej. Zakres jej działania obejmuje wydobycie soli, produkcję i sprzedaż soli drogowej, przemysłowej, spożywczej, lizawek solnych, kruchów i galanterii solnej.

 • Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.

  Stomil to przedsiębiorstwo z prawie 100-letnią tradycją. Jest uznanym na rynku krajowym i za granicą producentem wyrobów gumowych, które mają szerokie zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, między innymi w górnictwie, budownictwie, rolnictwie, przemyśle maszynowym i spożywczym.

 • „INOFAMA” S.A.

  INOFAMA S.A. to inowrocławska firma z wieloletnią tradycją, która zajmuje się projektowaniem i produkcją wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, sprzętu rolniczego, hodowlanego i wyrobów dla ochrony środowiska oraz świadczeniem usług cynkowniczych.

 • Zakłady Tekstylno – Konfekcyjne „Teofilów” S.A.

  ZTK Teofilów S.A. jest firmą z ponad czterdziestoletnią tradycją w produkcji wysokiej jakości dzianin o różnorodnych zastosowaniach: w odzieży dla niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych, sportowej i reklamowej, w wyrobach pościelowych, zasłonowych i materacowych. Przedsiębiorstwo oferuje także możliwość wykonania dzianiny według wzoru klienta.

 • Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A.

  AKR S.A to instytucja finansowo-usługowa o szerokim profilu działalności, z ofertą dla klientów indywidualnych i instytucjonalnego. Duże spektrum renomowanych, uznanych na rynku firm, z którymi  współpracuje AKR S.A. daje możliwość wyboru najkorzystniejszej i najbardziej dostosowanej do oczekiwań klienta oferty.

 • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o. o.

  Działalność Spółki koncentruje się przede wszystkim na kompleksowym zarządzaniu usługami przemysłowymi. Pełni funkcję podmiotu zarządzającego na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Dozamel działa w wielu branżach w tym między innymi w zakresie usług transportowych, budowlanych i gastronomiczno-hotelarskich.

 • H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

  Spółka jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy w Polsce. Pierwsze wagony kolejowe ze znakiem „Cegielskiego” powstały w 1921 r. Podstawowym obszarem działalności firmy jest konstruowanie, produkcja, remonty, naprawy i modernizacje pojazdów szynowych.

 • Fabryka Szlifierek FAS GŁOWNO sp. z o.o.

  FAS GŁOWNO sp. z o.o. działa na rynku od 1967 r. Spółka ma bogate doświadczenie w  projektowaniu i wykonawstwie wysokiej klasy szlifierek i przecinarek taśmowych do metalu. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii, park maszynowy spełniający światowe standardy oraz wykwalifikowana kadra są gwarantem najwyższej jakości świadczonych przez Spółkę usług.

 • Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

  Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 27%. Codziennie na tory w całym kraju wyjeżdża około 1800 pociągów, które zatrzymują się na ponad 1800 stacjach. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta prawie 80 mln pasażerów.

 • GSG Towers Sp. z o.o.

  Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 2010 r. Podstawowym przedmiotem działalności GSGT jest produkcja wież wiatrowych oraz konstrukcji stalowych. W początkowym okresie GSGT zlecała wykonanie wież wiatrowych podwykonawcom, pośrednicząc jedynie w sprzedaży finalnego produktu. Od 2011 r. produkuje wieże wiatrowe w ramach własnej infrastruktury.

 • Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim

  Zamek w Baranowie Sandomierskim to jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych dawnych rezydencji magnackich w Polsce. Jednocześnie jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów renesansowych w Europie. Odrestaurowany zamek stanowi atrakcję turystyczną, znajduje się w nim muzeum, a także hotel i restauracja.

 • Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie

  Zamek w Krasiczynie jest pięknym zabytkiem polskiego renesansu leżącym na trakcie Przemyśl – Sanok. ARP po przejęciu obiektu w 1996 r., przeprowadziła prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, które doprowadziły do utworzenia w tym Zespole Zamkowo-Parkowym nowoczesnej bazy turystycznej, hotelowej i gastronomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje także park krajobrazowy, w którym znajduje się ponad 200 gatunków drzew i krzewów z całego świata.