ARP Games Sp. z o.o.

Spółka została powołana w 2016 r. w wyniku podpisania listu intencyjnego pomiędzy ARP S.A., Uniwersytetem Śląskim oraz Powiatem Cieszyńskim. Jest to jedyny w Polsce akcelerator gier wideo, którego wsparcie kierowane jest do młodych twórców gier oraz start-upów. Jest ono realizowane w postaci dedykowanego szkolenia, mentoringu oraz wejścia kapitałowego.