Polski Rynek Węgla

Projekt wspierający proces podejmowania przez organy administracji rządowej strategicznych decyzji gospodarczych w sferze polityki energetycznej, a także podmioty sektora paliwo-energetycznego w podnoszeniu efektywności. Jego celem jest upowszechnianie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego.