Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Spółka wyrosła na podwalinach dawnych Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, dlatego można przyjąć, że w zakresie wydobycia i przerobu kruszywa istnieje na rynku już ponad 140 lat. Spółka należy do czołówki producentów kruszyw w regionie świętokrzyskim. Główną bazę surowcową stanowią trzy kopalnie dolomitu: "Jaźwica", "Laskowa" i "Winna".