Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Mateusz Berger

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Cezariusz Lesisz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Pełka

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Węgrzyn

Członek Rady Nadzorczej

Marek Niedużak

Sekretarz Rady Nadzorczej