Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Kamil Mroczka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mikołaj Różycki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Pełka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Porwich

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Węgrzyn

Członek Rady Nadzorczej