Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Mateusz Berger

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Cezariusz Lesisz

Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Piotr Pełka

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Węgrzyn

Członek Rady Nadzorczej

Marek Niedużak

Sekretarz Rady Nadzorczej