Spółki w nadzorze właścicielskim ARP

Portfel kapitałowy ARP tworzą akcje i udziały spółek prawa handlowego.

W nadzorze właścicielskim ARP znajduje się kilkadziesiąt spółek, prowadzących bardzo różnorodną działalność gospodarczą. Z uwagi na ten fakt, podmioty tworzące portfel podzielono na dwa typy: portfel podstawowy i portfel podmiotów wspierających rozwój regionalny.

Portfel podstawowy to podmioty gospodarcze prowadzące przede wszystkim działalność produkcyjną, a także usługowo-handlową i finansową.

Portfel spółek wspierających rozwój regionalny to 7 podmiotów, które tworzą akcje i udziały w 38 spółkach prawa handlowego.

LISTA SPÓŁEK W NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM ARP S.A. -   stan na 14.08.2018 r.
Lp.% w kapitale zakładowymNAZWA SPÓŁKI
1.100LOT AMS sp. z o.o.
2.100Polski Tabor Szynowy sp. z o.o.
3.100IDA Management sp. z o.o.
4.100IDA Nieruchomości 1 Sp. z o.o.
5.100Operator ARP Sp. z o.o.
6.100Radomskie Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o. 
7.100ENERGOP sp. z o.o. 
8.100ARP Restrukturyzacje Sp. z o.o.
9.99,99FPW Lease sp. z o.o.
10.99,98SPV Operator sp. z o.o.
11.99,99Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp.z o.o.
12.99,26ARP Games sp. z o.o. 
13.89,09Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.
14.87,68Grupa CZH S.A.
15.85,51Kopalnia Soli Kłodawa S.A.
16.80,96Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.
17.76,45IDA Nieruchomości 2 Sp. z o.o.
18.75,10H. Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o.
19.70,96FAS Głowno Sp. z o.o.
20.50% +1głPrzewozy Regionalne sp. z o.o. 
21.50GSG Towers sp. z o.o.
22.39,13Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ"  w Krakowie S.A.
23.38,53Polskie Linie Oceaniczne S.A
24.37,86Polanex sp. z o.o.
25.34,48WZK "Victoria" S.A.
26.30EKOBENZ sp. z o.o. 
27.23,9Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w Sopocie
28.28,91Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
29.19,35Creotech Instruments S.A.
30.18,95Stocznia Gdańsk S.A.
31.15,76Polski Holding Obronny sp. z o.o. 
32.2,5Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu
33.0,51Zakłady Przemysłu Wełnianego "KREPOL" S.A. 
34.0,47 Elektrociepłownia Mielec sp. z o.o.
SPÓŁKI GIEŁDOWE
147,29Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
28,81Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
31,43FERRUM S.A. 
30,03PKO BP S.A.
 
AGENCJE ROZWOJU REGIONALNEGO
1.36,54Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju
235,64Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu
324,31Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie
412,42Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
54,9Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy
61,84Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Gliwice
71,76Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie
FUNDACJE
1. Polska Fundacja Promocji Kadr
2. Fundacja Forum Innowcyjnego Rozwoju Gospodarczego
3. Pro Arte et Historia

Informacji dotyczących spółek w nadzorze właścicielskim ARP udziela:

Biuro Inwestycji Kapitałowych

ul. Nowy Świat 6/12  
00-400 Warszawa

(+48 22) 695 37 37


Spółki i nieruchomości - oferta inwestycyjna

Spółki i nieruchomości, dla których poszukiwani są potencjalni inwestorzy skupione są w dwóch funduszach inwestycyjnych:

  • FIZAN Spółek ARP
  • FIZAN Nieruchomości ARP

Funkcję zarządczą obydwu funduszy sprawuje IDA Management Sp. z o.o.

Informacji o spółkach i nieruchomościach zgromadzonych w FIZAN udziela:

New Content Container 60179

(+48 22) 463 84 90