Spółki w nadzorze właścicielskim ARP

Portfel kapitałowy ARP tworzą akcje i udziały spółek prawa handlowego.

W nadzorze właścicielskim ARP znajduje się kilkadziesiąt spółek, prowadzących bardzo różnorodną działalność gospodarczą. Z uwagi na ten fakt, podmioty tworzące portfel podzielono na dwa typy: portfel podstawowy i portfel podmiotów wspierających rozwój regionalny.

Portfel podstawowy to podmioty gospodarcze prowadzące przede wszystkim działalność produkcyjną, a także usługowo-handlową i finansową. To akcje i udziały w 42 spółkach prawa handlowego.

Portfel spółek wspierających rozwój regionalny to 7 podmiotów, które tworzą akcje i udziały w 38 spółkach prawa handlowego.

Informacji dotyczących spółek w nadzorze właścicielskim ARP udziela:

Biuro Inwestycji Kapitałowych

ul. Nowy Świat 6/12  
00-400 Warszawa

(+48 22) 695 37 37


Spółki i nieruchomości - oferta inwestycyjna

Spółki i nieruchomości, dla których poszukiwani są potencjalni inwestorzy skupione są w dwóch funduszach inwestycyjnych:

  • FIZAN Spółek ARP
  • FIZAN Nieruchomości ARP

Funkcję zarządczą obydwu funduszy sprawuje IDA Management Sp. z o.o.

Informacji o spółkach i nieruchomościach zgromadzonych w FIZAN udziela:

New Content Container 60179

(+48 22) 463 84 90