Spółki w nadzorze właścicielskim ARP

Portfel kapitałowy ARP tworzą akcje i udziały spółek prawa handlowego.

W nadzorze właścicielskim ARP znajduje się kilkadziesiąt spółek, prowadzących bardzo różnorodną działalność gospodarczą. Z uwagi na ten fakt, podmioty tworzące portfel podzielono na dwa typy: portfel podstawowy i portfel podmiotów wspierających rozwój regionalny.

Portfel podstawowy to podmioty gospodarcze prowadzące przede wszystkim działalność produkcyjną, a także usługowo-handlową i finansową.

Zapoznaj się z Katalogiem Produktów Eksportowych Grupy ARP.

LISTA SPÓŁEK W NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM ARP S.A.

% w kapitale zakładowym

NAZWA SPÓŁKI

100ARP Informatyka Sp. z o.o.
100ARP Restrukturyzacje Sp. z o.o.
100Corbridge Investments S.A.
100ARANDA Sp. z o.o.
100Euro Eko Sp. z o.o.
100Euro Eko Media Sp. z o.o.
100IDA Management Sp. z o.o.
100Operator ARP Sp. z o.o.
100Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego - Poznań Sp. z o.o.
100Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.
100POL-Euro Fundusz Morski S.A. 
100Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o.
100Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. 
100ARP E-VEHICLES Sp. z o.o.
100Grupa Przemysłowa Baltic  sp. z o.o. (dawna SPV Operator sp. z o.o.)
100ARP Leasing Sp. z o.o.
100ZPO Opakomet Sp. z o.o. w Łowiczu
100Energomontaż-Północ Gdynia S.A. w Gdyni
100FPW Lease Sp. z o.o.
100Diora Swidnica Sp. z o.o.
100MESKO-ROL Sp. z o.o.
100FAS Głowno Sp. z o.o.
99,99Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp.z o.o.
99,95Galwanizer Sp. z o.o.
99,58ARP Games Sp. z o.o. 
99,43Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A.
98,25Polskie Linie Oceaniczne S.A.
92,50Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” S.A.
91,67Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.  w Kielcach
91,43Zakłady Górniczo-Metalowe "ZĘBIEC" w Zębcu S.A.
90,85Inofama S.A.
89,41Teofilów S.A.
89,13Kopalnia Soli Kłodawa S.A.
89,73Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
88,86Polanex sp. z o.o.
88,23Zakład Tworzyw Sztucznych "Artgos" S.A.
87,68Grupa CZH S.A.
85Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A.
85Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.
86,59Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie
80,62H. Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
79,52SSE "Starachowice" S.A.  w Starachowicach
79,26Opakomet S.A. w Krakowie
73,46ENERGOP Sp. z o.o.
70ARP Prefabrykacja Sp. z o.o.
50 +1 głosPOLREGIO Sp. z o.o. (dawne: Przewozy Regionalne sp. z o.o. )
43,98PIAP Space sp. z o.o. w Toruniu
39,13Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ"  w Krakowie S.A.
35Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.
31,75EKOBENZ Sp. z o.o. 
26,96Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
23,90Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Sopocie
19,49MESKO AGD Sp. z o.o.
19,35Creotech Instruments S.A.
15,76Polski Holding Obronny Sp. z o.o. 
2,34Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu
0,51Zakłady Przemysłu Wełnianego "KREPOL" S.A. 
0,47 Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

SPÓŁKI GIEŁDOWE

47,29Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
18,64Trakcja S.A.
13,13Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
0,03PKO BP S.A.

AGENCJE ROZWOJU REGIONALNEGO

37,77Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju
35,64Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu
24,31Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie
1,76Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie
1,55Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Gliwice

FUNDACJE

 Polska Fundacja Promocji Kadr
 Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego
 Pro Arte et Historia
 Fundacja ARP im. Kwiatkowskiego

SPÓŁKI W LIKWIDACJI / UPADŁOŚCI

100Korporacje Polskie Stocznie S.A. w likwidacji
100Polskie Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o. w likwidacji
99,38Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej
42,34Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
10,16Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
9,04Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji
2,86Zakłady Metalurgiczne SKAWINA S.A w likwidacji
0,45Walcownia Rur "Jedność" sp. z o.o. w likwidacji

Informacji dotyczących spółek w nadzorze właścicielskim ARP udziela:

Biuro Inwestycji Kapitałowych

ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

(+48 22) 695 37 37


Spółki i nieruchomości - oferta inwestycyjna

Spółki i nieruchomości, dla których poszukiwani są potencjalni inwestorzy skupione są w funduszu inwestycyjnym FIZAN Spółek ARP, w którym funkcję zarządczą sprawuje IDA Management Sp. z o.o.

  Informacji o spółkach i nieruchomościach zgromadzonych w FIZAN udziela:

  New Content Container 60179

  (+48 22) 463 84 90

  Spółki powierzone ARP S.A. w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów

  z 26 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

  Wykaz spółek - plik PDF