Zespoły Zamkowo-Parkowe

ARP jest właścicielem i zarządcą dwóch zespołów zamkowo – parkowych w Krasiczynie oraz w Baranowie Sandomierskim.

Zamek w Baranowie Sandomierskim to jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych dawnych rezydencji magnackich w Polsce. Jednocześnie jest to jeden z najlepiej zachowanych obiektów renesansowych w Europie. Odrestaurowany zamek stanowi atrakcję turystyczną, znajduje się w nim muzeum, a także hotel i restauracja.

www.baranow.com.pl

Zamek w Krasiczynie jest pięknym zabytkiem polskiego renesansu leżącym na trakcie Przemyśl – Sanok. ARP po przejęciu obiektu w 1996 r., przeprowadziła prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, które doprowadziły do utworzenia w tym Zespole Zamkowo-Parkowym nowoczesnej bazy turystycznej, hotelowej i gastronomicznej. Na szczególną uwagę zasługuje także park krajobrazowy, w którym znajduje się ponad 200 gatunków drzew i krzewów z całego świata.

www.krasiczyn.com.pl

ARP jako właściciel obu tych wyjątkowych obiektów, dba o ich utrzymanie oraz odpowiednie zagospodarowanie, a także czuwa nad jak najlepszym ich zachowaniem.