Usługi finansowe

ARP S.A. posiada unikalną na rynku ofertę usług finansowych - pożyczek, poręczeń, obligacji/dokapitalizowania, pomocy publicznej skierowanych przede wszystkim do dużych firm – prywatnych, samorządowych i państwowych. To główni adresaci naszych usług. W okresie ostatnich 6 lat ARP S.A. udzieliła przedsiębiorstwom pożyczek w łącznej wysokości ponad 3,6 mld zł.

Mocne strony usług i produktów finansowych ARP S.A.:

  • zrozumienie potrzeb Klienta,
  • elastyczność w konstruowaniu oferty - indywidualne podejście do każdego projektu/Klienta,
  • finansowanie kapitału obrotowego na okres dłuższy niż 1 rok,
  • przejrzyste procedury,
  • profesjonalni analitycy finansowi,
  • wsparcie ze strony ekspertów na etapie ubiegania się o finansowanie,
  • możliwość wspólnego finansowania z bankami/funduszami inwestycyjnymi,
  • bogate doświadczenie w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych.