Usługi finansowe

ARP S.A. dysponuje unikalną na rynku ofertą usług finansowych – pożyczek, poręczeń, obligacji/dokapitalizowania i pomocy publicznej skierowanych do firm – prywatnych, samorządowych i państwowych. Od 2010 roku ARP S.A. udzieliła przedsiębiorstwom pożyczek w łącznej wysokości ponad 3,7 mld zł.

ARP S.A. finansuje przede wszystkim szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw: przedsięwzięcia inwestycyjne, kapitał obrotowy, realizację kontraktów/zamówień, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

Mocne strony usług i produktów finansowych ARP S.A.:

  • zrozumienie potrzeb Klienta,
  • elastyczność w konstruowaniu oferty - indywidualne podejście do każdego projektu/Klienta,
  • finansowanie kapitału obrotowego na okres dłuższy niż 1 rok,
  • przejrzyste procedury,
  • profesjonalni analitycy finansowi,
  • wsparcie ze strony ekspertów na etapie ubiegania się o finansowanie,
  • możliwość wspólnego finansowania z bankami/funduszami inwestycyjnymi,
  • bogate doświadczenie w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych.