Kontakt

Biuro Usług Finansowych

Piotr Żbikowski

Izabela Tokarz

Aleksandra Gierymska

Joanna Szczepaniak

Izabela Liszewska - Zielińska

(+48 22) 695 37 79

(+48 22) 583 84 21

(+48 22) 695 36 33

(+48 22) 695 36 73

(+48 22) 695 36 20

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa