Przedmiot finansowania:

 • realizacja projektów inwestycyjnych
 • uzupełnienie kapitału obrotowego
 • finansowanie realizacji kontraktów
 • finansowanie „split payment”

Profil przedsiębiorstwa:

 • spółka KSH, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • przychody roczne – na poziomie min. 4 mln zł
 • ostatni rok obrotowy zakończony zyskiem EBITDA (wynik operacyjny+amortyzacja)

Warunki finansowania:

 • w przypadku finansowania inwestycji oczekiwany wkład własny na poziomie 20%
 • wartość zabezpieczenia na poziomie min. 120% wnioskowanego finansowania
 • prowizja za udzielenie w wys. 0,2% płatna jednorazowo

Parametryzator pożyczki

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

Wybierz kwotę pożyczki

Wyniki

Okres prowadzenia działalności gospodarczej:

12 do 24 miesięcy

Kwota pożyczki:

800 000zł
do
1 000 000 zł

Marża:

5%WIBOR 1M+

Zabezpieczenie:

 • weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • Poręczenie Funduszu Poręczeniowego

Okres prowadzenia działalności gospodarczej:

12 do 24 miesięcy

Kwota pożyczki:

1 000 000 zł
do
3 000 000 zł

Marża:

4,5%WIBOR 1M+

Zabezpieczenie:

 • weksel własny inblanco z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • poręczenie według prawa cywilnego/wekslowe 2 osób fizycznych lub firm lub hipoteka na nieruchomości
 • Poręczenie Funduszu Poręczeniowego

Wyniki

Okres prowadzenia działalności gospodarczej:

24 do 36 miesięcy

Kwota pożyczki:

800 000 zł
do
1 000 000 zł

Marża:

4.0%WIBOR 1M+

Zabezpieczenie:

 • weksel własny inblanco z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • Poręczenie Funduszu Poręczeniowego

Okres prowadzenia działalności gospodarczej:

24 do 36 miesięcy

Kwota pożyczki:

1 000 000 zł
do
3 000 000 zł

Marża:

3.5%WIBOR 1M+

Zabezpieczenie:

 • weksel własny inblanco z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • poręczenie według prawa cywilnego/wekslowe 2 osób fizycznych lub firm lub hipoteka na nieruchomości/zastaw
 • Poręczenie Funduszu Poręczeniowego

Okres prowadzenia działalności gospodarczej:

24 do 36 miesięcy

Kwota pożyczki:

powyżej
3 000 000 zł

Marża:

3,2%WIBOR 1M+

Zabezpieczenie:

 • weksel własny inblanco z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • hipoteka na nieruchomości/zastaw
 • Poręczenie Funduszu Poręczeniowego

Wyniki

Okres prowadzenia działalności gospodarczej:

od 36 miesięcy

Kwota pożyczki:

800 000 zł
do
1 000 000 zł

Marża:

3,0%WIBOR 1M+

Zabezpieczenie:

 • weksel własny inblanco z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • Poręczenie Funduszu Poręczeniowego

Okres prowadzenia działalności gospodarczej:

od 36 miesięcy

Kwota pożyczki:

1 000 000 zł
do
3 000 000 zł

Marża:

2,8%WIBOR 1M+

Zabezpieczenie:

 • weksel własny inblanco z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • poręczenie według prawa cywilnego/wekslowe 2 osób fizycznych lub firm lub hipoteka na nieruchomości/zastaw
 • Poręczenie Funduszu Poręczeniowego

Okres prowadzenia działalności gospodarczej:

od 36 miesięcy

Kwota pożyczki:

powyżej
3 000 000 zł

Marża:

2,5%WIBOR 1M+

Zabezpieczenie:

 • weksel własny inblanco z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • hipoteka na nieruchomości/zastaw
 • Poręczenie Funduszu Poręczeniowego

Niniejsze Wstępne Warunki Finansowania zawierają warunki brzegowe, na jakich Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej „ARP S.A.”) jest gotowa rozważyć udzielenie pożyczki. Wspomniane udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej klienta dokonanej przez ARP S.A., uzyskaniem odpowiednich zgód organów wewnętrznych ARP S.A. oraz zawarciem satysfakcjonującej Strony dokumentacji prawnej. Niniejsze Wstępne Warunki Finansowania nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.