Poręczenia

Przeznaczone na wsparcie rozwoju dużych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń kredytów przeznaczonych zarówno na działalność inwestycyjną, jak i na środki obrotowe.

Warunki udzielenia

Warunki udzielenia

 • Poręczenia ARP S.A. dotyczą jedynie kredytów bankowych.
 • Poręczenia udzielane są do 80% kwoty finansowania.
 • Wymagane zabezpieczenia o wartości nie niższej niż 100% kwoty poręczenia (wg wartości dla sprzedaży wymuszonej).
 • Od udzielonego poręczenia pobierana jest prowizja kwartalna z przedziału 0,2 % - 0,9 %, ustalana indywidualnie w zależności od oceny ryzyka finansowania i oceny zabezpieczeń.

Etapy

Etapy

 • Złożenie wniosku;
 • Analiza wniosku;
 • Uzgodnienie warunków;
 • Decyzja o udzieleniu poręczenia;
 • Zawarcie umowy;
 • Ustanowienie zabezpieczeń;
 • Uruchomienie poręczenia.

Wsparcie

Wsparcie

Koncentrujemy się na najwyższej jakości współpracy z Klientami, dlatego zapewniamy:

 • Zespół kilkunastu doświadczonych ekspertów - analityków finansowych;
 • Możliwość doradztwa i konsultacji z ekspertami na etapie ubiegania się o finansowanie.

Masz pytanie - skontaktuj się z nami.

Zalety

Zalety

 • Udzielamy poręczeń na rzecz różnych instytucji finansowych;
 • Stawiamy na solidnych i sprawdzonych partnerów - współpracujemy z różnymi instytucjami finansowymi, w tym m.in. z: BZ WBK, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO BP S.A., mBank S.A.

Pliki do pobrania: