Zaufali nam

 • Classen-Pol S.A.

  Classen-Pol S.A. jest jednym z czterech największych w Polsce producentów drzwi wewnętrznych i ościeżnic. Spółka jest częścią niemieckiego koncernu Classen.

  W ciągu ostatnich kilku lat Spółka przeprowadziła szereg działań restrukturyzacyjnych w obszarze organizacyjnym, majątkowym i produktowym. 

  Restrukturyzacja realizowana była przy udziale finansowania środkami pomocy publicznej na restrukturyzację udzielonej przez ARP S.A. w 2014 roku.

 • MIRBUD S.A.

  MIRBUD S.A. działa jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Wizytówką przedsiębiorstwa jest niemal dwudziestopięcioletnie doświadczenie oraz ponad 350 zakończonych projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów budowalnych w zakresie budownictwa: przemysłowego, użyteczności publicznej, inżynieryjno-drogowego, mieszkaniowego.

 • MZCH Organika S.A.

  MZCH Organika S.A. specjalizuje się w produkcji elastycznej pianki poliuretanowej wykorzystywanej przede wszystkim w przemyśle meblarskim. Obecnie jest znaczącym producentem tego materiału w Europie Środkowo-Wschodniej.

  MZCH Organika S.A. tworzy międzynarodową grupę kapitałową obejmującą 16 spółek zależnych prowadzących działalność w Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowinie a także na Białorusi. Podmiotem dominującym w grupie jest MZCH Organika S.A., której zakłady produkcyjne znajdują się w Malborku oraz w Pogalewie Wielkim.

  ARP S.A. wspólnie z funduszem inwestycyjnym, udzieliła Spółce finansowania przeznaczonego na restrukturyzację istniejącego zadłużenia oraz zasilenie kapitału obrotowego.

 • PRONAR Sp. z o.o.

  PRONAR Sp. z o.o. to założony przed 30 laty polski lider w produkcji maszyn i urządzeń dla rolnictwa. Spółka prowadzi działalność produkcyjną w ramach zakładów zlokalizowanych w północno-wschodniej części Polski. Sześć nowoczesnych fabryk PRONARU zajmuje powierzchnię 62 boisk piłkarskich.

  PRONAR zdobył nie tylko blisko 50-procentowy udział w polskim rynku maszyn rolniczych, ale też eksportuje swoje wyroby do ponad 60 krajów, w tym tak dalekich odbiorców jak Nowa Zelandia czy kraje z obu Ameryk.

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

  Nie wszystkie firmy trudniące się robotami drogowymi dały się pokonać kryzysowi, jaki dotknął tę branżę kilka lat temu. Jednym z pozytywnych przykładów odpowiedzialnego zarządzania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., które powstało w wyniku prywatyzacji firmy państwowej w marcu 1998 roku.

  Spółka radziła sobie i nadal radzi na trudnym rynku także dzięki wsparciu finansowemu, jakiego spółce udzieliła Agencja Rozwoju Przemysłu. Pożyczka od ARP wsparła bieżącą działalność firmy.

  Podstawowym profilem działalności Spółki, wynikającym z długoletniej tradycji, są roboty budowlano-montażowe w zakresie budownictwa drogowego, które swym rodzajem obejmują budowę, przebudowę oraz remonty dróg, ulic i placów. Firma wykorzystuje własne mieszanki mineralno-asfaltowe na gorąco każdego typu i w każdym standardzie. Do remontów cząstkowych nawierzchni mają zastosowanie, produkowane także we własnych wytwórniach, drogowe emulsje asfaltowe oraz mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno "Lubartów".

 • PZL Sędziszów S.A.

  PZL Sędziszów S.A. to światowy lider w dziedzinie filtracji. Od ponad 70 lat produkuje różnego rodzaju filtry paliwa, powietrza i oleju do wszelkiego rodzaju silników i urządzeń roboczych.

  Pożyczka ARP udzielona została Spółce w ramach pomocy publicznej na restrukturyzację.

 • SPV Baltic Sp. z o.o.

  SPV Baltic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jest spółką celową utworzoną w 2013 r. dla zakupu morskiej platformy wiertniczej i świadczenia usług wsparcia wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Spółka ta należy do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A., która odpowiada za poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej w Grupie LOTOS S.A. (segment Upstream).

  Na podstawie 10-letniej umowy dzierżawy SPV Baltic  Sp. z o.o. świadczy dla LOTOS Petrobaltic S.A. przy wykorzystaniu platformy wiertniczej  „Lotos Petrobaltic” usługi żeglugowe oraz usługi wsparcia wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Podstawową funkcją platformy jest realizacja wierceń poszukiwawczych. Obecnie ww. platforma prowadzi prace wsparcia wydobycia ropy naftowej ze złoża B8 na Morzu Bałtyckim, ok. 70 km na północ od przylądka Rozewie. 

  Pożyczka z ARP w wysokości 100 mln zł została wykorzystana do współfinansowania razem z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) zakupu, transportu do Polski oraz adaptacji i modernizacji platformy wiertniczej „Lotos Petrobaltic".

 • Stocznia Remontowa NAUTA S.A.

  Początki działalności Nauty sięgają 1927 roku, a od 1 stycznia 1999 r. przedsiębiorca działa jako spółka akcyjna, w wyniku przeprowadzonej przez Ministra Skarbu Państwa komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

  Działalność operacyjna Spółki koncentruje się na krajowym i europejskim rynku remontów, budowy i przebudowy jednostek pływających o przeznaczeniu specjalnym i cywilnym.

  Realizacja najbardziej zaawansowanych napraw statków i konwersji oraz produkcji nowych jest możliwa dzięki długoletniemu, bogatemu doświadczeniu i właściwemu wyposażeniu oraz infrastrukturze – m.in. 1 suchemu dokowi i 4 pływającym oraz udźwigowionym nabrzeżom o łącznej długości ok. 3.175 metrów dla postoju jednostek pływających.

  Długoletnie doświadczenie, właściwe zasoby produkcyjne, jak również renoma na rynku sprzyjają wysokiej kontraktacji i rozwojowi Spółki. Rozwój  ten odbywa się przy współudziale instytucji finansowych, w tym również ARP, która partycypuje w finansowaniu działalności Spółki.