SPV Baltic Sp. z o.o.

SPV Baltic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jest spółką celową utworzoną w 2013 r. dla zakupu morskiej platformy wiertniczej i świadczenia usług wsparcia wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Spółka ta należy do grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic S.A., która odpowiada za poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej w Grupie LOTOS S.A. (segment Upstream).

Na podstawie 10-letniej umowy dzierżawy SPV Baltic  Sp. z o.o. świadczy dla LOTOS Petrobaltic S.A. przy wykorzystaniu platformy wiertniczej  „Lotos Petrobaltic” usługi żeglugowe oraz usługi wsparcia wydobycia ropy naftowej na Morzu Bałtyckim. Podstawową funkcją platformy jest realizacja wierceń poszukiwawczych. Obecnie ww. platforma prowadzi prace wsparcia wydobycia ropy naftowej ze złoża B8 na Morzu Bałtyckim, ok. 70 km na północ od przylądka Rozewie. 

Pożyczka z ARP w wysokości 100 mln zł została wykorzystana do współfinansowania razem z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP S.A.) zakupu, transportu do Polski oraz adaptacji i modernizacji platformy wiertniczej „Lotos Petrobaltic".