Classen-Pol S.A.

Classen-Pol S.A. jest jednym z czterech największych w Polsce producentów drzwi wewnętrznych i ościeżnic. Spółka jest częścią niemieckiego koncernu Classen.

W ciągu ostatnich kilku lat Spółka przeprowadziła szereg działań restrukturyzacyjnych w obszarze organizacyjnym, majątkowym i produktowym. 

Restrukturyzacja realizowana była przy udziale finansowania środkami pomocy publicznej na restrukturyzację udzielonej przez ARP S.A. w 2014 roku.