Wsparcie innowacji

Agencja Rozwoju Przemysłu skupia się na rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw inwestując w sektory i technologie, które decydują o konkurencyjności gospodarki na przestrzeni najbliższych lat. Ocena i selekcja branż wynika zarówno z potencjału wewnętrznego polskiej gospodarki oraz z trendów gospodarki światowej.

ARP wspiera projekty stanowiące polską myśl technologiczną i innowacje produktowe powstające na terenie Polski. Rozwój innowacyjnych firm w Polsce powinien bazować na wzroście stopnia zaawansowania technologicznego produktów oraz powstaniu nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na bazie własnych zasobów przedsiębiorstwa.

Z perspektywy ARP istotne są inwestycje w innowacyjne projekty i przedsięwzięcia, które mogą wnieść znaczący udział zarówno pod względem produkcji, jak i uczestnictwa w łańcuchach powiązań pomiędzy różnymi sektorami.

Przedsięwzięcia innowacyjne będące w obszarze zainteresowań ARP zostały w szczególności określone w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS) oraz w raporcie Foresight technologiczny przemysłuInSight2030.

Obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach swoich działań na rzecz rozwoju innowacyjności w Polsce oferuje:

  • Sieć Otwartych Innowacji – budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw.
  • ARP Innovation Pitch – wydarzenia wspierające współpracę małych i średnich przedsiębiorców z dużymi podmiotami.
  • Platformę Transferu Technologii – serwis internetowy, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów.
  • Programy wsparcia – dedykowane programy ARP dla konkretnych branż przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu stworzyła kompleksowy plan rozwoju dla takich branż jak: technologie kosmiczne oraz gry wideo. Obecnie ARP jest w trakcie definiowania kolejnych sektorów, w których konieczne jest zbudowanie długofalowego programu wsparcia niezbędnego do wzrostu polskiej gospodarki.
  • Wsparcie dla dużych firm – kompleksowa oferta skierowana do dużych przedsiębiorców poszukujących wsparcia w zaawansowanych, dojrzałych projektach innowacyjnych.
  • Akademia innowacji –  szkolenia z zakresu innowacyjności kierowane do kadry menedżerskiej i inżynierów.
  • Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego - inicjatywa mająca na celu budowę Narodowego Ekosystemu Innowacji