Akademia Innowacji

Akademia Innowacji

Akademia Innowacji to szkolenia z zakresu innowacyjności kierowane do kadry menedżerskiej.

Grupą docelową Akademii Innowacji jest kadra zarządzająca oraz pracownicy wyższego szczebla zarówno ze średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Akademia jest również odpowiedzią na Białą Księgę Innowacyjności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Każdy uczestnik Akademii ma możliwość wyboru modułów oraz łączenia ich w pakiety.

Biuro Rozwoju i Innowacji

(+48 22) 695 37 88

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa