Akademia Innowacji

Akademia Innowacji

Akademia Innowacji to szkolenia z zakresu innowacyjności kierowane do kadry menedżerskiej i inżynierów.

Grupą docelową Akademii Innowacji jest kadra zarządzająca, pracownicy wyższego szczebla oraz inżynierowie przedsiębiorstw o dużym potencjale wdrażania innowacji. Akademia jest również odpowiedzią na Białą Księgę Innowacyjności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach Akademii Innowacji odbył się już pierwszy etap szkolenia dedykowany inżynierom sektora kosmicznego, zapewniającego wiedzę na temat projektowania i inegracji satelity: Introducing to the space engineering - Cykl projektowy integracji satelity – faza 0/A/B.

Druga część szkolenia - Introduction to Space for Engineers: Satellite design phases C/D rozpocznie się już 15 lutego 2019 r.

Harmonogram kursu

Kurs obejmuje fazy:

  • Faza C: Projekt szczegółowy
  • Faza D: Produkcja, montaż i testowanie

Kurs prowadzony będzie w języku polskim, materiały szkoleniowe przygotowane zostaną w języku angielskim. Kurs ma charakter praktyczny i obejmować będzie szczegółowo projektowanie oraz produkcję, montażu i testowanie podsystemów satelity (fazy C/D).

Czas trwania kursu to 94 godziny podzielone na siedem części. Każdy z uczestników będzie realizował 82 godziny zajęć (6 godzin prowadzonych jest równolegle w trzech grupach tematycznych). Rozpoczęcie kursu 15 lutego 2019 roku. Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym co dwa tygodnie. Wszystkie zajęcia oprócz wizy studyjnych odbywać będą się w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (IOE WAT). Natomiast „On-site Visits” związane z aspektami praktycznymi odpowiednio w Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wojskowej Akademii Technicznej, firmie Creotech Instruments S.A., firmie VIGO System oraz w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Większość zajęć prowadzona będzie przez ekspertów CBK (68 godzin), pozostałe zajęcia prowadzić będą przedstawiciele przemysłu (12 godzin), WAT (8 godzin) oraz PAN (4 godziny).

Koszt kursu to 2365 zł netto.

Zapisy i szczegóły: michal.chwieduk@arp.pl

Biuro Rozwoju Technologii

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa