Akademia Innowacji

Akademia Innowacji

Akademia Innowacji to szkolenia z zakresu innowacyjności kierowane do kadry menedżerskiej i inżynierów.

Grupą docelową Akademii Innowacji jest kadra zarządzająca, pracownicy wyższego szczebla oraz inżynierowie przedsiębiorstw o dużym potencjale wdrażania innowacji. Akademia jest również odpowiedzią na Białą Księgę Innowacyjności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach Akademii Innowacji odbył się już pierwszy etap szkolenia dedykowany inżynierom sektora kosmicznego, zapewniającego wiedzę na temat projektowania i inegracji satelity: Introducing to the space engineering - Cykl projektowy integracji satelity – faza 0/A/B.

Biuro Rozwoju i Innowacji

(+48 22) 695 37 88

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa