Kontakt

Biuro Projektów Innowacyjnych

Biuro Rozwoju Technologii

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Sieć Otwartych Innowacji

(+48) 22 695 37 88

ARP Innovation Pitch

Kamila Bitner

(+48) 22 695 37 42

Platforma Transferu Technologii

Kamila Bitner

(+48) 22 695 37 42

Technologie kosmiczne

Paweł Pacek

Michał Chwieduk

(+48) 22 695 36 22

(+48) 22 695 36 74

Forum Innowacyjnego Węgla

Luiza Adamska-Kidawa

Monika Porzerzyńska-Antonik

(+48) 32 757 48 76

(+48) 32 757 48 79

Oddział ARP S.A. w Katowicach

ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice