Kontakt

Wsparcie dla dużych firm

Włodzimierz Pomierny

Marzena Wydryszek

Anna Zdzieborska

(+48 22) 695 37 72

(+48 22) 583 84 14

(+48 22) 583 84 15

Biuro Rozwoju i Innowacji

ul. Nowy Świat 6/12 

00-400 Warszawa

ARP Innovation Pitch

Agnieszka Jakubiak

(+48 22) 695 37 42

Biuro Rozwoju i Innowacji

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Gry wideo

Karol Wosiński

Michał Chwieduk

(+48 22) 583 84 25 

(+48 22) 695 36 74

Biuro Rozwoju i Innowacji

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

ARP Games

Anna Bal

(+48) 535 422 791

ARP Games Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 5

43-400 Cieszyn

www.arpgames.pl

Technologie kosmiczne

Paweł Pacek

Michał Chwieduk

(+48 22) 695 36 22

(+48 22) 695 36 74

Biuro Rozwoju i Innowacji

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Platforma Transferu Technologii

Aleksandra Głowacka

(+48 22) 695 3619

Biuro Rozwoju i Innowacji

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Forum Innowacyjnego Węgla

Luiza Adamska-Kidawa

Monika Porzerzyńska-Antonik

(+48 32) 757 48 76

(+48 32) 757 48 79

Oddział ARP S.A. w Katowicach

ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice