Platforma Transferu Technologii

Platforma Transferu Technologii

Platforma Transferu Technologii (PTT) to serwis internetowy, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów.

Zaletą PTT, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, jest inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami technologii.

Rejestracja i dostęp do zasobów PTT są bezpłatne 

Platforma Transferu Technologii gromadzi dane o:

 • zasobach technologicznych tzw. dawców technologii tj. podmiotów, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania,
 • potrzebach tzw. biorców technologii tj. podmiotów, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań,
 • zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystane w procesie transferu technologii.

Kto może być dawcą technologii:

 • przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, osoby fizyczne, instytucje otoczenia biznesu (centra transferu technologii, parki naukowo-technologiczne itd.).

Główne korzyści dla dawców technologii:

 • poszerzenie kanałów sprzedaży technologii,
 • uzyskanie przychodów ze sprzedaży technologii,
 • kreowanie wizerunku podmiotu dysponującego innowacyjnymi rozwiązaniami,
 • weryfikacja zainteresowania rynku technologiami jakimi dysponuje dany podmiot,
 • outsourcing technologii, które nie mieszczą się w strategii rozwoju dawcy, mogąc być w szczególności wykorzystane w innej branży,
 • udostępnienie technologii podmiotowi kooperującemu z dawcą (w ramach relacji B2B) i w ten sposób usprawnienie wzajemnych relacji biznesowych,
 • udział pracowników z przedsiębiorstw będących dawcami (np. kadry z pionów B+R) jako doradców w procesie transferu technologii do biorcy, co daje możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji personelu dawcy oraz zapewnia bezpieczeństwo powierzanych zasobów technologicznych.

Kto może być biorcą technologii:

 • przedsiębiorstwa, zamierzające wdrożyć technologię w swojej działalności.

Główne korzyści dla biorców technologii:

 • podniesienie poziomu technologicznego poprzez transfer technologii,
 • wsparcie w zakresie definiowania/katalogowania potrzeb technologicznych,
 • poinformowanie potencjalnych dawców o potrzebach technologicznych,
 • dostęp do innowacyjnych rozwiązań/technologii,
 • możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług doradczych (prawnych, technicznych, finansowych) związanych z transferem technologii, w tym w ramach prac rozwojowych związanych z adaptacją pozyskanej technologii do potrzeb biorcy,
 • możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu licencji/prawa własności do korzystania z technologii,
 • możliwość wsparcia kapitałowego wspomagającego wdrożenie przez biorcę technologii na skalę przemysłową.

  Wsparcie finansowe UE

  Podstawowe warunki skorzystania ze wsparcia finansowego UE związanego z transferem technologii*:

  • ze wsparcia mogą korzystać biorcy technologii z sektora MŚP,
  • pomoc dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • transakcje dotyczą podmiotów niepowiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo,
  • biorca technologii jest zobowiązany wdrożyć ją do produkcji,
  • technologia będąca przedmiotem transferu wpisuje się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji,
  • koszty kwalifikowane obejmują wartość licencji/sprzedaży prawa własności oraz koszty usług doradczych,
  • średnie dofinansowanie na poziomie 50%.

  *powyższe informacje mają charakter wstępny.

  Dowiedz się więcej również na stronie projektu Sieć Otwartych Innowacji

  Biuro Rozwoju i Innowacji

  Aleksandra Głowacka

  (+48 22) 695 36 19

  ul. Nowy Świat 6/12

  00-400 Warszawa