Platforma Transferu Technologii

Platforma Transferu Technologii

Platforma Transferu Technologii (PTT) to serwis internetowy, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich innowacyjnych zasobach, potrzebach w zakresie innowacji, a także przeszukać bazę technologii i ekspertów.

Zaletą PTT, obok bogatych i stale aktualizowanych zasobów informacyjnych, jest inteligentny system kojarzenia dawców z biorcami technologii.

Rejestracja i dostęp do zasobów PTT są bezpłatne

Platforma Transferu Technologii gromadzi dane o:

  • zasobach technologicznych tzw. dawców technologii tj. podmiotów, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania,
  • potrzebach tzw. biorców technologii tj. podmiotów, które są zainteresowane nabyciem innowacyjnych rozwiązań,
  • zasobach eksperckich, które mogą być wykorzystane w procesie transferu technologii.

Dowiedz się więcej również na stronie projektu Sieć Otwartych Innowacji

Platforma Transferu Technologii nie generuje refinansowania z Projektu Sieć Otwartych Innowacji. Sieć Otwartych Innowacji jest odrębnym programem refinansującym transakcję transferu technologii.”

Biuro Rozwoju Technologii

Kamila Bitner

(+48) 22 695 37 42

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa