Technologie kosmiczne

PROGRAM STAŻOWY

Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego” jest pierwszym tego typu programem organizowanym w Polsce (jednym z trzech w Europie). Jest realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. Adresatami programu są absolwenci studiów o kierunkach technicznych (inżynierskich i magisterskich) oraz młodzi naukowcy. ARP w 50% pokrywa koszty wynagrodzenia stażystów. Głównym założeniem zainicjowanego przez ARP S.A. programu stażowego jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami, a firmami z sektora kosmicznego. W sierpniu 2019 roku, wyłonionych zostało 13 laureatów IV edycji konkursu, którzy od września 2019 r. do lutego br. odbywają praktyki w firmach z branży technologii kosmicznych. Konkurs do V edycji programu stażowego ogłoszony został 18 maja 2020 r. Szczegóły dotyczące aktualnego konkursu dostępne są na stronie: https://space.biz.pl/staze-2020/.

Odwiedź nas na Linkedin

Regulamin konkursu o staż IV edycja

ESA BIC POLAND

ESA BIC’s (European Space Agency Business Incubation Centers) to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej. Utworzenie w Polsce centrum inkubacji biznesowej ESA jest ważnym elementem rozwoju polskiego sektora technologii kosmicznych. Jej celem jest wspieranie start-upów, które wykorzystują technologie kosmiczne. W marcu 2019 r. podpisana została Umowa Konsorcjum przez:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w roli lidera ESA BIC Poland;
 • Blue Dot Solutions Sp. z o.o. – lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków;
 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa-Wrocław;
 • Województwo Podkarpackie – lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów.

Za proces inkubacji i realizację naborów odpowiadać będzie pięć podmiotów, których Liderem organizacyjnym będzie ARP:

 • Blue Dot Solutions Sp. z o.o. – reprezentujący Gdańsk;
 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – reprezentująca Warszawę;
 • Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. – reprezentujący Kraków;
 • Województwo Podkarpackie – reprezentujące Rzeszów;
 • Wrocławski Park Technologiczny S.A. – reprezentujący Wrocław.

Inkubacja start-upów realizowana będzie w pięciu miastach: Gdańsk, Kraków, Rzeszów, Warszawa oraz Wrocław. Dla każdego z tych miast podstawą procesu inkubacji jest zapewnienie wsparcia finansowego, technicznego, biznesowego, promocji oraz dostępu do szkoleń i potencjalnych inwestorów. W każdym z 5 miast start-up inkubowany w ramach ESA BIC Poland pozyska:

 • 50 tys. EUR bezzwrotnego finansowania;
 • 80 h wsparcia technicznego;
 • Dostęp do pomieszczeń biurowych i infrastruktury technicznej na czas inkubacji;
 • Dostęp do europejskiej sieci centrów inkubacyjnych ESA BIC;
 • Promocję projektu na arenie międzynarodowej.

ARP SPACE ACADEMY

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. organizuje szkolenie Introduction to Space for Engineers”. Pierwsza część szkolenia „Satellite desing phases 0/A/B” organizowana jest we współpracy z Politechniką Warszawską i dedykowana jest inżynierom nie posiadającym doświadczenia w sektorze kosmicznym. W ramach kursu odbywa się 5 weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Czas trwania szkolenia to łącznie 92 godziny.

Druga część szkolenia „Satellite design phases C/D”, organizowana we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, dedykowana jest inżynierom, którzy posiadają średnie lub niewielkie doświadczenie w sektorze kosmicznym. Kurs ma charakter praktyczny i szczegółowo obejmuje proces projektowania i produkcji,  proces montażu oraz testowanie podsystemów satelity (fazy C/D). Kurs realizowany jest w języku polskim, natomiast materiały szkoleniowe przygotowane są w języku angielskim. Czas trwania to 82 godziny, większość zajęć prowadzona jest przez ekspertów CBK (60 godzin), natomiast pozostałe zajęcia prowadzą przedstawiciele przemysłu (10 godzin), WAT (8 godzin) oraz PAN (4 godziny).

DOKUMENTY

 • Raport nt. wizerunku polskiego sektora kosmicznego w Polsce

Sektor kosmiczny, kojarzony wcześniej głównie z nauką, stał się dzisiaj istotną częścią rozwoju biznesu. Za jego ewolucją powinna iść właściwa zmiana komunikacji. Potencjał branży w tej kwestii prezentuje „Raport nt. wizerunku polskiego sektora kosmicznego w Polsce”, który powstał na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu. Pomysłodawcą pierwszego tego rodzaju w Polsce opracowania jest Europejska Fundacja Kosmiczna, która objęła także merytoryczny nadzór nad powstaniem publikacji. Za jej przygotowanie odpowiadała firma Planet PR, część medialną raportu przygotował PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.
Raport został zrealizowany na podstawie badań jakościowych przeprowadzonych wśród firm skupionych w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, przedstawicieli instytucji publicznych wspierających sektor kosmiczny oraz dziennikarzy, zajmujących się tą tematyką. Opracowanie zostało wzbogacone o kompleksową analizę medialną publikacji, które ukazały się w roku 2017.
Raport ujawnił, pomimo aktywności medialnej wiodących firm i instytucji, wciąż niezagospodarowany  potencjał komunikacyjny sektora kosmicznego. Wynikać to może z tego, że na rynku wciąż brakuje podmiotów, które potrafią jasno, ale efektywnie komunikować tę gałąź przemysłu. Dla przedstawicieli branży kosmicznej, inwestorów, instytucji wspierających, a także dziennikarzy to jednocześnie sygnał, że pogłębianie świadomości odbiorców nt. potencjału tej gałęzi przemysłu jest niezwykle istotne. Analiza publikacji wykazała, że wspominano również o dofinansowaniu firm oraz o funduszach przekazanych na nowy sprzęt, co wskazuje na stabilny rozwój tej gałęzi gospodarki.

Zobacz raport

 • Krajowy Katalog infrastruktury laboratoryjno-testowej dla branży kosmicznej

Krajowy Katalog infrastruktury laboratoryjno-testowej dla branży kosmicznej stanowi odpowiedź na zdefiniowane zapotrzebowanie firm sektora kosmicznego. Dostarczamy w nim wiedzę na temat infrastruktury laboratoryjnej niezbędnej do wykonania testów instrumentów kosmicznych w trzech najważniejszych obszarach: w komorach termiczno-próżniowych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz testów odporności na drgania i wstrząsy. Ta unikalna wiedza daje możliwość szybkiego porównania parametrów technicznych aparatury testowej, przez co pozwala znacząco skrócić czas przygotowania oraz podnosi  jakość ofert firm ubiegających się o krajowe i zagraniczne kontrakty kosmiczne. Czas złożenia oferty i niższa cena to ważne elementy budowania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w walce o międzynarodowe rynki.

Zobacz katalog

Biuro Rozwoju i Innowacji

Paweł Pacek

Michał Chwieduk

(+48) 22 695 36 22

(+48) 22 695 36 74

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa