Sieć Otwartych Innowacji

Celem projektu jest budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych.

Zobacz więcej na strojnie projektu www.siecotwartychinnowacji.pl

Jak działa sieć otwartych innowacji?

soi

Aktualnie prowadzony nabór:

Nabór ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługi doradcze o charakterze:
– technologicznym,
– prawnym i prawno-patentowym,
– wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Uzyskana akredytacja umożliwi świadczenie usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców  z sektora MŚP w związku z planowanym nabyciem przez tych przedsiębiorców wartości niematerialnych i prawnych oraz  wdrożeniem ich do działalności prowadzonego przedsiębiorstwa, w ramach Projektu SOI.

Skorzystanie z usługi podmiotu akredytowanego przez ARP S.A. umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów.

Proces udzielania akredytacji przez ARP S.A. rozpoczął się 1 grudnia 2017 r. i ma charakter ciągły. 

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie projektu www.siecotwartychinnowacji.pl w zakładce Akredytacja Doradców.

Biuro Rozwoju i Innowacji

(+48 22) 695 37 88

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa