Sieć Otwartych Innowacji

Celem projektu jest budowanie sieci otwartych innowacji poprzez działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. WNiP w postaci patentów, licencji, know-how oraz wzorów użytkowych.

Zobacz więcej na strojnie projektu www.siecotwartychinnowacji.pl

Jak działa sieć otwartych innowacji?

soi

Aktualnie prowadzony nabór:

II nabór na wnioski o powierzenie grantu na transfer technologii.

Przedmiotem konkursu są granty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów transferu (zakupu) technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Wsparcie finansowe projektów obejmuje zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem.

Rodzaje praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant:

 • patenty lub zgłoszenia patentów;
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
 • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
 • prawa do chronionych odmian roślin;
 • topografia układów scalonych;
 • know-how.

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Minimalna wartość nabywanej technologii: 100.000 PLN
 • Maksymalna wartość nabywanej technologii: bez ograniczeń
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR
 • Maksymalny poziom dofinansowania: od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020.

Konkurs trwa do 31 grudnia 2018 r. i jest podzielony na rundy. W ramach pierwszej rundy wnioski mogą być składane od 29 czerwca do 31 lipca 2018 r. Uruchomienie każdej kolejnej rundy uzależnione będzie od dostępności środków przeznaczonych na konkurs na dany rok kalendarzowy. Alokacja środków na rok 2018 to 30.000.000 PLN.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia pierwszej rundy konkursu: październik 2018 r.

Wszystkie szczegółowe informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie: siecotwartychinnowacji.pl/transfer-technologii.

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o grant udzielane są pod nr infolinii 22 695 37 88, jak również pod adresem e-mail: soi@arp.pl oraz na Facebooku

Biuro Rozwoju i Innowacji

(+48 22) 695 37 88

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa