Wsparcie dla dużych firm

Duże przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) to naturalny partner w ekspansji innowacji w Polsce.

Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje szeroki wachlarz propozycji wspierających finansowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w dużych firmach.

Zaletami współpracy z ARP są:

  • uwiarygodnienie poprzez współpracę ze strategiczną spółką Skarbu Państwa,
  • indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia,
  • potencjał pozyskania nowych rynków zbytu w wyniku współpracy z siecią spółek powiązanych z ARP i Skarbem Państwa,
  • optymalizacja kosztów ekspertyz projektowych.

Warunkiem wsparcia projektu przez ARP jest wykorzystanie polskiej myśli technologicznej oraz produkcja na terenie Polski.

  • Współpraca jest oferowana na etapie wdrożenia na skalę przemysłową.
  • Proponowana innowacja musi posiadać odpowiednio wysoki poziom gotowości technologicznej – TRL minimum 6 (Technology Readiness Level).
  • Istotnym czynnikiem jest także potencjał rozwojowy i dobra kondycja finansowa przyszłego partnera biznesowego.
  • ARP w ramach swoich działaniach na rzecz wzrostu innowacyjnych przedsięwzięć rozważa również wsparcie spółek celowych i nowo zakładanych.

ARP wspiera finansowo projekty innowacyjne na zasadzie indywidualnej analizy zapotrzebowania na kapitał. W ramach pomocy możliwe jest zarówno wejście kapitałowe, jak i pomoc w pozyskaniu finansowania dłużnego. Pożądanym efektem współpracy jest również pozyskanie koinwestorów do finansowania wdrożenia rozwiązania innowacyjnego.

Okres inwestycji ARP wynosi standardowo 5-7 lat.

Biuro Rozwoju i Innowacji

Włodzimierz Pomierny

Anna Zdzieborska

(+48 22) 695 37 72

(+48 22) 583 84 15

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa